Rekrutacja na moduł oficerski Legii Akademickiej

Rusza kolejna edycja programu „Legia Akademicka”. W tym roku, po raz pierwszy w historii przedsięwzięcia, zostanie przeprowadzony moduł oficerski. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do końca lutego br.

Moduł oficerski jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach lub studentów będących żołnierzami rezerwy i  posiadających stopień podoficerski (warunkiem koniecznym jest studiowanie na uczelni cywilnej partycypującej w programie, w której studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra).

Nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym (9-10 marca 2021 r.) komisja kwalifikacyjna wyłoni 70 najlepszych kandydatów.  W etapie ostatnim (27-28 marca) zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które pozwolą wybrać ostatecznie 50 osób. Szkolenie dla ochotników rozpocznie się w wakacje i potrwa 47 dni. Uczestnicy pierwsze trzy tygodnie spędzą w Akademii Wojsk Lądowych, a następnie w wytypowanych jednostkach wojskowych i centrach szkoleniowych. Zwieńczeniem przygotowań będzie egzamin na oficera przeprowadzony w AWL. Mianowanie na stopień podporucznika rezerwy dokona się po obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu magistra, ponieważ jest to jedno z wymagań stawianym kandydatom na oficerów.

Studenci chcący przystąpić do trzeciego modułu oficerskiego składają wniosek wraz z oświadczenie RODO i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kompetencje bezpośrednio na adres Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (ul. Dymińska 13, Warszawa 00-909).

O kryteriach kwalifikacyjnych można przeczytać tu: Ankieta kwalifikacyjna

Legia Akademicka jest programem koordynowanym przez Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, skierowanym do studentów i studentek, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej.  Szkolenia teoretyczne realizowane w trakcie studiów prowadzone są przez  wykładowców uczelni lub instruktorów jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów. Koordynator Legii  Akademickiej w PWSZ w Tarnowie mgr Robert Wardzała podkreśla, że program realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej cieszy się dużym zainteresowaniem naszych studentów: Do części teoretycznej programu w ciągu trzech edycji przystąpiło łącznie  dwustu trzydziestu dziewięciu studentów i studentek, reprezentujących wszystkie wydziały uczelni, z czego stu pięćdziesięciu uczestników złożyło wnioski o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej programu.

Obecnie trwa opracowywanie listy szkół wyższych biorących udział w programie w obecnym roku akademickim. Osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Legią Akademicką, muszą uzbroić się w cierpliwość. Do dnia 28 lutego Minister Edukacji i Nauki wyłoni uczelnie, które wezmą udział w tegorocznym programie podstawowym. Po tym terminie rozpocznie się etap rekrutacji – dodaje mgr Robert Wardzała.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do