ROK 2020 – Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie 
informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście 
zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu 
urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence 
Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 
Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede 
wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie 
roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także 
uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i 
na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże 
możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, 
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, 
Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na 
rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
Linki:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do