Rozwój czasopism dzięki ministerstwu

Systematyczne wydawanie kolejnych numerów recenzowanych czasopism, tłumaczenie artykułów na język obcy, profesjonalna korekta, a nawet specjalistyczny audyt. To tylko część zadań, jakie udało się zrealizować zespołom redakcyjnym dwóch wydawanych w PWSZ w Tarnowie czasopism naukowych dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant w wysokości ponad 123 tysięcy złotych pozwolił jednak przede wszystkim na ich systematyczny rozwój i podnoszenie poziomu, czego dowodem rosnąca liczba punktów Index Copernicus Value (ICV) oraz przyznane po raz pierwszy w historii tzw. „punkty ministerialne”.

Władze Uczelni wspierają wydawane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej czasopisma naukowe od wielu lat. Dzięki temu zmieniono ich formułę i dostosowano do aktualnych wymogów i realiów naukowego świata.

– Obecnie wydajemy cztery czasopisma: Health Promotion & Physical Activity, Science, Technology and Innovation, Humanities and Cultural Studies oraz Problems of Economics and Law. Wszystkie są dostępne w sieci, wszystkie stoją na wysokim, ciągle rosnącym, poziomie merytorycznym – mówi dr hab. Rafał Kurczab, prof. PWSZ.

Szef Działu Badań Naukowych uczelni podkreśla, jak ważne było ministerialne wsparcie. – Dzięki nim udało się m.in. przetłumacz na język angielski prawie 800 stron artykułów opublikowanych w języku polskim w latach 2017-2019, wykonać profesjonalną korektę językową prawie 200 stron artykułów opublikowanych w języku angielskim w roku 2019, przeprowadzić audyt czasopism Health Promotion & Physical Activity, Science, Technology and Innovation w celu dostosowania czasopism do standardów międzynarodowych wydawców – wylicza prof. Kurczab. – To pozwoli na skuteczniejszą aplikację do „królewskich kategorii wagowych” w zakresie baz indeksacyjnych oraz zapewnienie ciągłości wydawania, recenzowania i dystrybucji artykułów w sieci za pomocą dedykowanego sytemu informatycznego podkreśla.

Wspomniane „królewska kategoria” to przede wszystkim tzw. „lista filadelfijska”, czyli amerykańska lista najbardziej wpływowych, uznanych i prestiżowych czasopism naukowych na świecie. – Pewnych wymagań nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Jednym z nich jest np. obowiązek czteroletniej indeksacji czasopism w bazie Web of Science. Czasopisma PWSZ działają w obecnym kształcie od niespełna trzech lat, więc nie jesteśmy w stanie tego „przeskoczyć” – wyjaśnia prof. Kurczab.

Zespoły redakcyjne nie tracą jednak czasu, budując prestiż w oparciu o wspomniany Index Copernicus Value. Najlepszym dowodem jakości wydawanych w PWSZ czasopism jest ich rosnąca pozycja. Redakcje dwóch – Health Promotion & Physical Activity oraz Science, Technology and Innovation – poprawiły znacząco swoje punktacje w prestiżowym systemie ICV, a także uzyskały pierwsze tzw. „punkty ministerialne”. W 2018 roku HPPA uzyskało 74 punkty ICV, a STI – 67. W tym roku odpowiednio – 88 i 91.

Ponadto w tym roku ukazały się pierwsze numery dwóch kolejnych tytułów – Humanities and Cultural Studies oraz Problems of Economics and Law.

Dostęp do internetowych wydań czasopism TUTAJ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do