Rusza nabór na kolejne warsztaty dla „Liderów przedsiębiorczości”

PWSZ w Tarnowie zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach Lider przedsiębiorczości realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2020/2021 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty. W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia będą miały charakter zdalny. Warsztaty/kursy odbędą się w następujących terminach

 • Lider przedsiębiorczości” – nabór I:
  21.11.2020r. (8 godz.), 28.11.2020 r. (8 godz.), 19.12.2020 r. (8 godz.), 8.02.2021 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.
 • Lider przedsiębiorczości” – nabór II:
  5.12.2020r. (8 godz.), 12.12.2020 r. (8 godz.), 9.01.2021 r. (8 godz.), 9.02.2021 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.
 • Lider przedsiębiorczości” – nabór III:
  16.01.2021r. (8 godz.), 30.01.2021 r. (8 godz.), 6.02.2021 r. (8 godz.), 10.02.2021 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach. Ich celem jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

– Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Szczegóły kursu zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie – wyjaśnia mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, Uczelniany Koordynator ds Przedsiębiorczości Akademickiej.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b.

Rekrutacja potrwa od 4 do 18 listopada. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów:

Tytuł projektu:

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
Wartość projektu: 6 196 784 zł
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do