Samorząd STUDENTÓW

Lista kandydatów do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024

 • Bakun Wiktor – 1 rok II stopień Pedagogika
 • Bieś Karolina – 1 rok Filologia Germańska
 • Cichoń Kamil – 2 rok II stopień Fizjoterapia
 • Curyło Agata – 1 rok II stopień Pedagogika
 • Drogoś Oliwia – 3 rok Praca Socjalna, 1 rok II stopień Administracja
 • Gniozdorz Michał – 1 rok Filologia Germańska
 • Golba Kacper – 3 rok Fizjoterapia
 • Gonet Stefania – 1 rok Pielęgniarstwo
 • Gurgul Oliwia – 1 rok Filologia Germańska
 • Judasz Ewa – 1 rok II stopień Administracja
 • Jeziorek Mariusz – 2 rok Filologia Germańska
 • Kisiel Arkadiusz – 2 rok Elektrotechnika
 • Klatka Anna – 1 rok II stopień Administracja
 • Kukułka Miłosz – 2 rok Filologia Germańska
 • Kurczab Edyta – 1 rok II stopień Administracja
 • Łazarz Katarzyna – 2 rok Administracja
 • Molczyk Bartosz – 1 rok II stopień administracja niestacjonarne
 • Nasiadka Marcin – 3 rok Ekonomia
 • Podraza Paulina- 1 rok II stopień Pedagogika
 • Potocki Marcin – 2 rok Pielęgniarstwo
 • Radoń Izabela – 1 rok II stopień Pielęgniarstwo niestacjonarne
 • Senderak Konrad – 1 rok II stopień administracja
 • Sołtys Magdlena – 1 rok II stopień Pedagogika
 • Suwara Justyna – 1 rok II stopień Pielęgniarstwo
 • Wałaszek Krystian – 2 rok Mechatronika
 • Wałaszek Wiktor – 2 rok Administracja
 • Zawadzki Mateusz – 1 rok II stopień Administracja
 • Żurek Kamil – 3 rok wzronictwo

Reprezentantem społeczności studenckiej jest samorząd studentów. Głównym przedstawicielem studentów na forum Uczelni jest Rada Uczelniana Samorządów Studentów (RUSS), której członkowie wybierani są w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję. RUSS jest organizacją otwartą i chętną do współpracy ze studentami. Jej społeczny charakter przesądza o priorytetach członków RUSS, którymi są przede wszystkim: pomoc innym i oddanie w pracę na rzecz braci studenckiej. Zadaniem RUSS jest dbałość o prawa i przywileje studentów. W tym celu zajmuję się ona rozwiązywaniem bieżących problemów żaków, koordynowaniem działań organizacji studenckich, a także organizacją imprez kulturalno- rozrywkowych. RUSS współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, reprezentuje ją na zewnątrz, dbając o dobry wizerunek. Decyduje lub opiniuje w sprawach dotyczących studentów.

Pierwszym kontaktem studenta z samorządem jest starosta roku, który zajmuje się sprawami związanymi z danym kierunkiem lub specjalnością. Starosta jest także łącznikiem każdego studenta z wykładowcami, władzami Uczelni a także samorządem studentów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do