Studenci z całej Polski rozmawiali o problemach komunikacji

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Komunikacja wczoraj i dziś zorganizowana przez Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie: SKN Anglistów, SKN Germanistów, SKN Pedagogów „Paideia”, SKN Polonistów, SKN Romanistów oraz SKN Przyrodników „OŚKA” i SKN Informatyków. Konferencja wpisywała się w obchody Święta Uczelni.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Piotr Boruch. Podczas rozpoczęcia głos zabrali kolejno: Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, w imieniu JM Rektor PWSZ w Tarnowie Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Małgorzata Kołpa i Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Joanna Graca.

W pierwszej części wydarzenia wykłady inauguracyjne wygłosili dr Magdalena SukiennikPoezja wizualna, czyli mariaże i miraże słowa i obrazu – oraz ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZEtyczne konteksty medialnego kreowania rzeczywistości.

Po przerwie odbyły się dwa panele prowadzone przez mgr Bernadettę Cich i dr inż. Krystynę Vinohradnik. Większość wygłoszonych referatów odnosiła się do komunikacji w mediach oraz organizacjach. Referat wygłosiła m.in. Maria Białek z PWSZ w Tarnowie, a tytuł jej wystąpienia to: Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie. Mgr Sebastian Czerw z Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadził słuchaczy w temat mediów społecznościowych omówieniem tematu: Jak „ćwierka” polska opozycja? – analiza języka opozycji politycznej w sieci na przykładzie serwisu mikroblgowego Twiter. Inna uczestniczka z Rzeszowa mgr Iwona Rzeszutek przedstawiła referat: Komunikacja tradycyjna versus komunikacja elektroniczna w organizacji. O podobnej tematyce referat wygłosili Adriana Bajorek i Tomasz Pancerz z PWSZ w Nowym Sączu: Nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane w biznesie.

Po przerwie obiadowej w panelach prowadzonych przez mgr Urszulę Kozioł i dr hab. Elżbietę Osewską, prof. PWSZ referenci rozprawiali o komunikacji w kontekście psychologii i pedagogiki. Na początku mgr Joanna Czerkies z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła terminologię związany z perswazją i manipulacją, co korespondowało doskonale z następnymi wystąpieniami – tytuł jej referatu brzmiał: Perswazja i manipulacja wczoraj i dziś – przegląd stanowisk i definicji. Studentki z PWSZ w Tarnowie Magdalena Nowak, Barbara Hałacińska, Aleksandra Ciochoń zainteresowały słuchaczy tematem: Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji wczesnoszkolnej.

W sesji posterowej, prowadzonej przez Piotra Nadolnika, zaprezentowano 10 plakatów naukowych, wśród których aż pięć była autorstwa członków Sekcji Językoznawczej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów z PWSZ w Tarnowie. Traktowały o słownictwie gwarowym tarnowskich studentów. Badania były prowadzone pod okiem opiekunki Sekcji dr Elżbiety Kwinty. Poster zaprezentowali też m.in. mgr Krzysztof Jamroży i mgr Iwona Rzeszutek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a nosił on tytuł Współczesne sieci komunikacyjne w organizacjach.

Ostatnie panele prowadziły dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ oraz dr Agata Kraszewska. O komunikacji w przeszłości mówił mgr Dariusz Sumara z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wystąpieniu pt. Recepcja wynalazku druku w czasach Renesansu. Szymon Szczęch z PWSZ w Tarnowie zaprezentował referat pt. Być albo nie być, czyli refleksje nad komunikacją w teatrze. Jolanta Jasielec, która przyjechała z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wprowadziła słuchaczy w literacki świat Harry’ego Pottera wystąpieniem: O sowach i nie tylko – komunikacja na odległość w septologii J.K. Rowling.

Podczas podsumowania konferencji dwie komisje złożone z pracowników naukowych PWSZ w Tarnowie przyznały nagrody oraz wyróżnienia za najlepsze referaty.

Nagrody z rąk Dyrektor Instytutu Humanistycznego otrzymali:

Sekcja Językoznawcza SKNP (PWSZ w Tarnowie): Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie.
Bartłomiej Abram (PWSZ w Sanoku): Techniki manipulacyjne w reklamie – kontrola zmysłów.
Mgr Ryszard Nejman (SGGW): Komunikacja: Urząd – Obywatel na przykładzie praktyki partycypacyjnej JST.
SKN „Korund” (PWSZ w Tarnowie): Wpływ promieniowania UV na właściwości polimerowych i kwarcowych światłowodów.
SKN WiP (PWSZ w Tarnowie): Wybór kierunku pielęgniarstwa i plany na przyszłość.

Wyróżnienia otrzymali:

Inga Górniak, Katarzyna Cempa (SUM): O seksie – rozmowy małe i duże. Komunikacja pomiędzy trzema pokoleniami.
Adrian Bolko, Agata Kalinowska, Paulina Pajestko (UJ): Komunikacja kryzysowa w mediach na przestrzeni lat.
Magdalena Maksymiuk (UKSW): Ja, Ty, My, czyli komunikacja interpersonalna w rodzinie i ukryte programy.
Adriana Bajorek, Tomasz Pancerz (PWSZ w Nowym Sączu): Nowoczesne technologie wykorzystywane w biznesie.
Mgr Marcin Wcisło (Akademia Ignatianum): Zaburzenie komunikacji werbalnej a zjawisko mobbingu i dyskryminacji.

Chętni uczestnicy po konferencji uczestniczyli w wycieczce po Tarnowie śladami renesansu. Przewodnikiem wycieczki była mgr Małgorzata Rola.

W konferencji wzięło udział około 200 uczestników czynnych i biernych z 15 Uczelni z całej Polski (m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uczestnikami byli nie tylko studenci zrzeszeni w organizacjach studenckich, ale również doktoranci i wykładowcy akademiccy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do