Studenci Elektrotechniki zdobywają doświadczenie zawodowe w przemyśle

W okresie wakacji studenci kierunku Elektrotechnika zdobywają doświadczenie zawodowe w przemyśle. Pomimo panującej pandemii wszyscy studenci Elektrotechniki realizują pełny wymiar praktyk. Ich zorganizowanie możliwe było dzięki dobrej współpracy Katedry Elektrotechniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powiązanie Katedry Elektrotechniki ze środowiskiem zawodowym subregionu tarnowskiego realizowane jest na wielu płaszczyznach. To badania naukowe, wspólnie realizowane projekty, kursy i szkolenia dla studentów a także transfer dobrze przygotowanej, wykwalifikowanej kadry do zakładów pracy. Praktyki zawodowe są dobrym czasem na poznanie specyfiki pracy inżyniera elektryka. Obecnie praktyki trwają łącznie pół roku, przez co absolwent wchodzi na rynek pracy dobrze przygotowany. Oprócz rozbudowanej oferty praktyk studenci Elektrotechniki mogą liczyć na dodatkowe kursy i szkolenia z zewnętrzną certyfikacją,  udział w spotkaniach ze specjalistami z przemysłu, prace w ramach kół naukowych itp. Podstawą kształcenia jest odpowiednio przygotowany program studiów, który uwzględnia potrzeby rynku pracy mocniej akcentując nauczanie w formie laboratoriów, projektów i ćwiczeń praktycznych. Pozwala on także na skorzystanie z oferty kierunku osobom, które nie miały wcześniej okazji zetknąć się dziedziną elektrotechniki. Jest to możliwe dzięki repetytoriom, które studenci obierają już na pierwszym semestrze studiów. Kształcenie na kierunku Elektrotechnika w PWSZ w Tarnowie uzyskało w tym roku pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To już trzecia taka ocena, jaką uzyskuje Elektrotechnika – dostępna w ofercie dydaktycznej Uczelni od początku jej istnienia. Absolwenci Elektrotechniki łatwo znajdują pracę, można spotkać ich w firmach na różnych stanowiskach, np. automatyków-elektryków, służbach utrzymaniu ruchu, projektantów, programistów PLC, konstruktorów, w tym na stanowiskach kierowniczych. Jak pokazuje barometr zawodów w ostatniej prognozie (na 2020 rok), elektrycy są w grupie zawodów deficytowych zarówno w Małopolsce jak i na obszarze całej Polski.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do