Studia na kierunku Chemia także w formie niestacjonarnej

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii poszerzyła ofertę dydaktyczną o studia na kierunku Chemia w formie niestacjonarnej.

Specjalność Chemia Stosowana jest główną specjalnością kierunku Chemia. Studia na tej specjalności przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć podstawowych działów chemii, poznać współcześnie stosowane metody i procedury badawcze, nowoczesną i klasyczną analizę chemiczną, syntezę organiczną i nieorganiczną, techniki badania różnorodnych materiałów. Studenci mogą korzystać z szerokiej palety kursów fakultatywnych pozwalających im rozwijać umiejętności praktyczne przydatne w życiu zawodowym oraz zyskać kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców.

Studia w formie niestacjonarnej na kierunku Chemia o profilu praktycznym, specjalności Chemia Stosowana trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata PWSZ w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

W rekrutacji 2020/2021 na studia pierwszego stopnia poza specjalnością Chemia Stosowana w formie niestacjonarnej pojawi się również druga nowość – Kontrola jakości w chemii w formie stacjonarnej. Nowa specjalność uzupełni bogatą ofertę specjalności chemicznych: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności oraz Ratownictwo Chemiczne.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do