Inne dokumenty

Statut PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 42/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 57/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11.12.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 27/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28.03.2017 r.  w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 49/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf) 

Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie na rok akademicki 2019/2020 (dokument w formacie pdf)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie na rok akademicki 2020/2021 (dokument w formacie pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy dla gości – wersja aktualna 2013 (dokument w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy – wersja aktualna 2018 (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym przedsięwzięć przez Rektora PWSZ w Tarnowie oraz udziału Rektora PWSZ
w Tarnowie w komitecie honorowym (dokument w formacie pdf)

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie – Wniosek o Patronat   Honorowy lub udział Rektora PWSZ w Tarnowie w komitecie honorowym

Uchwała nr 67/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie określenia wzorów umów
o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 42/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 (dokument w formacie pdf)

Plany studiów

Pozostałe dokumenty na stronie BIP