Praktyki – informacje ogólne

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki zawodowej w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Nadzór nad praktykami sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, która na wniosek opiekunów praktyk powołanych dla danego kierunku /specjalności zawiera umowy jednorazowe lub umowy wieloletnie z zakładem pracy o prowadzenie praktyki zawodowej.

Regulamin Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  został wprowadzony Uchwałą Nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

Uchwała Nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 86/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

Zarządzenie Nr 86/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

Dział Praktyk Studenckich, pokój A117, tel. (14) 63 16 571, e-mail: dps@pwsztar.edu.pl

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do