Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

aktualności:

Przy PWSZ funkcjonuje Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

kontakt: sep@pwsztar.edu.pl

Zarząd Koła: prezes: dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis; sekretarz: mgr inż. Marian Strzała; skarbnik: mgr inż. Piotr Kapustka; przewodniczący grupy studentów: Krystian Czapla, zastępca przewodniczącego grupy studentów: Adam Drożdż

Koło w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się głównie szkoleniem elektryków, organizowaniem sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów i wycieczek naukowo technicznych. Corocznie organizowany jest przez Oddział tarnowski SEP konkurs na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych. Zwycięzcy nagradzani są cennymi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, zaś nazwiska i tematy prac publikowane są w Biuletynach SEP. Wieloletnim opiekunem koła był Pan mgr inż. Marian Strzała, znakomity praktyk i inżynier elektryk. Obecnie funkcję tę przejęła P. dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis (z Zakładu Elektrotechniki, Instytutu Politechnicznego PWSZ)

W trakcie studiów studenci mogą dobrze przygotować się, a następnie zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną SEP, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki i uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, niezbędne przy podejmowaniu pracy zawodowej i pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Bliższe informacje o działalności SEP uzyskać można  u przewodniczącego koła (pok. nr 100 e  w budynku C, Zakład Elektrotechniki); e-mail: sep@pwsztar.edu.pl , lub w gablocie na I piętrze w budynku C.

Najważniejsze wydarzenia 2020 roku:

20-01-2020 – wyjazd szkoleniowo techniczny do Elektrowni Szczytowo- Pompowej Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku:

13-12-2019 -udział w szkoleniu Kompleksowe rozwiązania symulacyjno- pomiarowe  w zintegrowanym środowisku SIMCENTER. (organizator: Zakład Elektrotechniki PWSZ w Tarnowie i firma EC Test System).

24-10-2019 -udział w seminarium szkoleniowym „Energetyka Przemysłowa”, strefy zagrożone wybuchem. (organizator: Grupa AZOTY).

17- 18 wrzesień 2019 – wyjazd na targi ENERGETAB – Bielsko.

29 maja 2019 Tarnowskie Dni Elektryki – 100 lat stowarzyszeń technicznych „Tarnów miaSTO techniki”. Wykłady i prezentacje dotyczyły: „Tarnowskie bioelektrownie” – dr inż. Tadeusz Rzepecki. „Kryptografia i tajemnica Enigmy” – prof. Edward Tutaj. „Inteligentny system opomiarowania AMI Plus realizowany przez TAURON Dystrybucja” Marcin Golemo (Pokaz i prezentacja), „Kosmologia kwantowa ks. profesora Michała Hellera. Interdyscyplinarna działalność fundacji oraz wydawnictwa COPERNICUS CENTER.” ks. prof. Michał Heller, Piotr Majorczyk, Wojciech Tokarz. Promocja wydawnictw, pokazy filmowe, konkursy i nagrody.

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/3291,wyklad-ks-prof-hellera-i-prezentacja-inteligentnego-domu-na-tarnowskich-dniach-elektryki

kwiecień -maj 2019 – Organizacja konkursu:”Czytamy Hellera”

Wyniki Konkursu „Czytamy Hellera”: 1. miejsce Piotr Mikuła , 2. miejsce (ex equo): Adrian Bochenek, Aleksander Wach, Adam Drożdż. Wyróżnienia: Bartłomiej Krzych, Arkadiusz Sądowicz, Jakub Kądzielawa.

Nagrody w konkursie ufundowali: COPERNICUS Center Press (nagrody książkowe), PWSZ w Tarnowie (upominki, plecaki), Stowarzyszenie Elektyków Polskich (upominki, głośniki), TAURON Dystrybucja (upominki, gadgety, pendrive`y), Prezydent Miasta Tarnowa i Urząd Miasta Tarnowa (Kask kolarski, kubeczki, upominki). Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 29 maja 2019 w PWSZ w Tarnowie.

20 marca 2019 wizyta techniczna w elektrowni CEZ Skawina i rozdzielni w izolacji gazowej SF6 (110 kV i 400 kV) Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

20 marca 2019 seminarium „Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych”. Tarnów (TAURON Dystrybucja).

Galeria: Tarnowskie Dni Elektryki 2019 – „Tarnów miaSTO techniki”

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku:

29 października  2018 konferencja Energetyka Przemysłowa. Tarnów- Mościce.

28 i 29 czerwca 2018 wizyty studyjne w kopalni w Bełchatowie, w elektrowni w Bełchatowie, w Zakładach KORONEA ZPUE Włoszczowa producenta urządzeń dla elektroenergetyki.

17 maja 2018 r.w ramach święta uczelni, odbyła się sesja naukowa:

ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ

szczegóły na stronie:

ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ, TDE 2018.

28 marca 2018 r. – szkolenie w TAURON ul. Lwowska. „Instalacje elektryczne i przemysłowe”.

fotorelacja z Tarnowskich Dni Elektryki 2018:

2018 TDE nagrodzeni uczniowie ZST

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE prezentacje studentów IP

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE Elektromobilność

2018 TDE nagrodzeni absolwenci

2018 TDE nagrodzeni absolwenci

2018 TDE Elektromobilność

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku:

22 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej Rożnów (TAURON- Ekoenergia)

15 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej MEW Mokrzec i elektrowni wiatrowej w Wadowicach Górnych

9 listopada 2017 r. – Konferencja „Energetyka przemysłowa”, organizatorem było Koło SEP nr 3, Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce

8 listopada 2017 r. – Szkolenie „Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, prace pod napięciem”. Organizatorem była Naczelna Organizacja Techniczna i TAURON Dystrybucja. NOT Tarnów.

20 października 2017 r.– wizyta w elektrociepłowni EC2 , Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce.

29 września 2017 r. – Małopolska Noc Naukowców w Zakładzie Elektrotechniki, PWSZ w Tarnowie.

13 września 2017 r.  Wyjazd na targi ENRGETAB największe w Polsce targi branży elektrotechnicznej w Bielsku- Białej. Mieliśmy okazję zobaczyć stoiska ponad 700 wystawców, prezentacje nowości technicznych i oferty handlowej wielu firm. http://www.energetab.pl/

15 – 18 czerwca 2017 r. Wyjazd naukowo- techniczny „energetyka wodna Białorusi”. Szczegółowe relacje na stronie OT SEP.

15- 17 maja 2017 r. „Tarnowskie Dni Elektryki 2017” Tegoroczne spotkanie w PWSZ w Tarnowie pod  hasłem „nie tylko dla inżynierów” zgromadziło ponad 300 osób. Drugi dzień TDE zorganizowany był w siedzibie TAURON. Wśród tematów pojawiły się: problemy w elektroenergetyce, diagnostyka urządzeń, automatyka, kosmologia ale też problemy współczesnego świata ery technicznej.

 czerwiec 2016 – maj 2017 r. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego (z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, informatyki). W ubiegłych latach wiele nagród zdobyli członkowie naszego Koła.

Udział w szkoleniach i seminariach technicznych:

16 marca 2017 Seminarium: „Innowacyjne rozwiązania Smart Grid rozdzielnic nN i SN i łączników SN, SEP, TAURON, Tarnów”. W szkoleniu skierowanym do praktyków i instalatorów wzięło udział dwóch przedstawicieli naszego Koła.

17 luty 2017 Seminarium: „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych. Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów”. W spotkaniu skierowanym do wynalazców, specjalistów i konstruktorów uczestniczyło 5 przedstawicieli naszego Koła i Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

Fotorelacja z pierwszego dnia TDE2017, w PWSZ w Tarnowie:

*  wyniki konkursu SEP 2017 na najlepszą pracę dyplomową

 


 Najważniejsze wydarzenia roku 2016:

16-20 listopada 2016. Udział trojga studentów kierunku Elektrotechnika w XVIII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Lublinie.

18 listopada  2016. Konferencja: „III Patenty. Innowacyjne instalacje wiatrowe generacji elektrycznej”.  Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów. Jednym z prelegentów był członek naszego koła, mgr inż. Piotr Kapustka. Zaprezentował referat dotyczący swego doświadczenia w badaniach w energetyce wiatrowej „Patentowe opracowania i poligonowe testy – projekt PWSZ w Tarnowie”.

20- 26 maja 2016. Wyjazd techniczny do Francji i Szwajcarii. Wizyta w CERN w Genewie, zwiedzanie obiektów produkcyjnych BMW w Dingolfing, Niemcy, zwiedzanie zapory w elektrowni wodnej barrage d’Emosson we Francji i Szwajcarii.

18- 19 maja 2016. Tarnowskie Dni Elektryki 2016. (PWSZ w Tarnowie i TAURON Dystrybucja).

24 marca 2016 „Innowacyjne rozwiązania w technice oświetleniowej, w monitorowaniu rozdzielnic nN i systemach napięcia gwarantowanego.” TAURON.  Tarnów

GALERIA:

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do