Studenckie koło naukowe MEDYK

Skupia w swoich szeregach wszystkich studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa klinicznego i nauk klinicznych oraz nauk podstawowych i humanistycznych.

W ramach SKN Medyk działa Sekcja honorowych Dawców Krwi, która współpracuje z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie podlegającym Zarządowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach Klubu Honorowych dawców Krwi organizowane są akcje krwiodawstwa pod nazwą „Wampiriada”.

Głównym celem KOŁA jest:

 1. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 2. Rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 3. Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu pielęgniarstwa,
 4. Rozwijanie osobowości członków koła,
 5. Organizowanie szkoleń, warsztatów lub konferencji naukowych.

KOŁO realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie,
 2. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin,
 3. Uczestnictwo w warsztatach, sympozjach i konferencjach naukowych,
 4. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin,
 5. Przygotowanie i prezentacja ciekawych artykułów naukowych na spotkaniach SKN.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego MEDYK:

PRZEWODNICZĄCA: Dominika Bieś
e-mail: dominikabies12345@gmail.com
telefon: 605459112

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Paweł Tafliński

SEKRETARZ: Inga Jarosz

OPIEKUN SKN: dr Małgorzata Kołpa

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do