Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii „FizjoSfera”

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ”FizjoSfera” swoją działalność rozpoczęło
w grudniu 2015 roku. Powstało ono z inicjatywy studentów kierunku Fizjoterapia, których zamiarem było zrzeszenie ludzi zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu fizjoterapii, zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Do zadań Koła należy:

 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • promowanie Uczelni.

Realizacja zadań Koła odbywa się poprzez:

 • współpracę z Władzami Uczelni,
 • organizowanie spotkań naukowych i warsztatów,
 • uczestnictwo w sympozjach oraz konferencjach naukowych,
 • działalność naukowo-badawczą,
 • współpracę z krajowymi organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów,
 • integrację środowiska studenckiego.

Zarząd SKN Fizjoterapii ,,FizjoSfera”:

Przewodniczący: Alicja Michalczyk

Z-ca Przewodniczącego: Weronika Gofron

Sekretarz: Sylwia Marek

Skarbnik: Adriana Suchanek

Opiekun Koła: dr Marta Bibro, dr Katarzyna Wódka

 

Galeria Koła.

 • 15.02.2021      Kurs „Taping stosowany w rehabilitacji i sporcie”
 • Wykład „Choroby neurologiczne w badaniach obrazowych” .

 • Warsztaty chińskiej metody fizjoterapeutycznej „Gua Sha”.

 • Warsztaty – Masaż tkanek głębokich.

 • Wykład „Koherencja serca – wybrane techniki Funkcjonalnej Tarapii Trzewi”.
 • Warsztaty pt. „Powięź a ruch”.

 • Dni Otwarte Zakładu Fizjoterapii.

 • Warsztaty praktyczne pt. „Terapia punktów spustowych”.
 • Tydzień osób niepełnosprawnych – Park Strzelecki.
 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do