Tarnowskie piątki chemiczne – archiwum2

Spotkania, które odbyły się w roku akademickim 2012/2013:

piątek 12 października 2012, godz. 10.00

DL1
dr Dariusz Latowski, „Biochemia pamięci”
Co to jest pamięć? Jaki jest biochemiczny mechanizm zapamiętywania? Czy dieta może wpływać na proces uczenia się? Jak pracują i jak kontaktują się komórki nerwowe? Rola cząsteczek chemicznych w regulacji pamięci. To tylko niektóre zagadnienia o jakich była mowa w czasie spotkania.

piątek 16 listopada 2012, godz. 10.00

GMB
dr Małgorzata Martowicz, „Znaczenie gazów dla życia na Ziemi”
Czy ditlenek węgla to tylko zagrożenie dla środowiska czy może przynosić nam jakieś korzyści? Dlaczego jeden ozon jest dobry a inny zły i jak one oddziałują na nasze życie? Jakie zagrożenia czyhają na nas w atmosferze ziemskiej? Czy wodór może stać się paliwem przyszłości? Podczas spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące gazów w naszym otoczeniu.

piątek 14 grudnia 2012, godz. 10.00

mm1
dr Marek Meus, „Czy azotany obecne w żywności mają wpływ na nasze zdrowie?”
Zdrowie człowieka narażone jest na różne trucizny przedostające się wraz z pożywieniem. Jedną z nich są azotany(V) zawarte w warzywach, w konserwowanym mięsie oraz wodzie. Co nam grozi z ich strony? Jak się bronić przed ich nadmiernym przedostawaniem się do naszego organizmu?

piątek 11 stycznia 2013, godz. 10.00

TB1
dr Tadeusz Bieszczad, „Ogniwa paliwowe – sposób na kryzys energetyczny”
Czy ropa naftowa i gaz ziemny muszą być podstawowymi surowcami energetycznymi? Czy wodór, pozyskiwany z różnych substancji, może być bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym źródłem energii elektrycznej? Czy polski węgiel może być „czystym” paliwem? Czy mogą samochody i inne pojazdy mechaniczne być napędzane czystą wodą? Na te i jeszcze inne pytania otrzymywaliśmy odpowiedź na piątkowym spotkaniu.

piątek 8 lutego 2013, godz. 10.00

APJ
prof. dr hab. Agnieszka Pattek – Janczyk, „Leki i trucizny – substancje chemiczne przyjazne i wrogie”
Czy leki mogą szkodzić a trucizny pomagać? Jakie czynniki wpływają na działanie związków chemicznych na ludzi? Zależność „dawka – reakcja” czyli skutki działania związków chemicznych na organizm. Jak działają paracetamol i aspiryna oraz na czym polegała tragedia kobiet zażywających talidomid? M. in. na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas spotkania.

piątek 8 marca 2013, godz. 10.00

JJS11
prof. dr hab. Janusz J. Sepioł, „Działanie hormonów na organizm człowieka”
Na spotkaniu przedstawiono wybrane, różnorodne hormony, które w istotny sposób wpływają na procesy życiowe w organizmie człowieka. Zaprezentowano wzory chemiczne hormonów oraz drogi ich powstawania.

piątek 12 kwietnia 2013, godz. 10.00

MM111
dr Małgorzata Martowicz, „Zdrowe dodatki do żywności – czy istnieją?”
Czy litera „E” i trzycyfrowa liczba na opakowaniu musi oznaczać, że towar nie jest zdrowy? Czy pod tajemniczym oznaczeniem może kryć się substancja zupełnie naturalna, nieszkodliwa dla naszego zdrowia? Czy dodatki do żywności poprawiając wygląd jedzenia, jego smak i trwałość spełniają normy toksykologiczne? Konserwanty, barwniki, emulgatory i zagęstniki, wzmacniacze smaku – to niektóre spośród dodatków do żywności o jakich była mowa w czasie spotkania.

piątek 14 czerwca 2013, godz. 10.00

RG11
dr Ryszard Gryboś, „Czy wanad może zastąpić insulinę w leczeniu cukrzycy?”
Na spotkaniu przedstawione zostały klasyczne oraz alternatywne metody leczenia cukrzycy, między innymi zastosowanie kompleksów wanadu lub wyciągów z roślin i grzybów.


PWSZ w Tarnowie organizuje również TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNE

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do