Kontakt

Adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

NIP: 873-26-79-395

REGON: 851634303

e-mail: pwsz@pwsztar.edu.pl

www: pwsztar.edu.pl

Tel.:
14 6316620 – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
14 6316625 – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
14 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Wydział Politechniczny (budynek C)
14 6310700 – portiernia – Wydział Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe, kryta pływalnia (budynek E, F)
14 6310701 – portiernia – Wydział Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny (budynek G)
14 6316600 – fax

Wydziały – kontakt

Pracownicy – kontakt

NAZWA JEDNOSTKI TELEFON POKÓJ NR E-MAIL
Rektorat 14 63 16 500 A112 Rektorat
Biuro Rektora 14 63 16 602,
14 63 16 629
A113b Biuro Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki 14 63 16 503 A116 Sekretariat
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju 14 63 16 533 A116 Sekretariat
Dział Toku Studiów 14 63 16 505 A017 DTS
Dział Jakości Kształcenia 14 63 16 538 A216 Dział Jakości Kształcenia
Dział Pomocy Materialnej 14 63 16 565 A030
Kancelaria 14 63 16 681 A113 Kancelaria
Dziennik Podawczy 14 63 16 601,
fax 14 63 16 600
A024
Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
14 63 16 588,
14 63 16 603
A106 Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
Kwestura 14 63 16 604,
14 63 16 606,
14 63 16 607,
14 63 16 608
A014 Kwestura
Dział Spraw Osobowych 14 63 16 610,
14 63 16 611
A019 Dział Spraw Osobowych
Dział Techniczny 14 63 16 615 A018
Biblioteka 14 63 16 582 B130 Biblioteka
Czytelnia 14 63 16 583 B135
Studium Języków Obcych 14 63 16 555 A328 SJO
Kursy Językowe 14 63 16 555 A328 Kursy językowe
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 14 63 16 568 A117 UCEU
Dział Współpracy z Zagranicą 14 63 16 614 A122 Współpraca z zagranicą
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 14 63 16 612 A016 Zamówienia publiczne
Sekcja Inwestycji 14 63 10 710 E100a Inwestycje
Biuro Karier, Projektów i Współpracy 14 63 16 613,
14 63 16 627
C300e BKPiW
Dział Badań Naukowych 14 63 16 643 B102 DBN
Centrum Transferu Technologii 14 63 16 643 B102 CTT
Dom Studenta 14 63 16 902
Rada Uczelniana Samorządu Studentów 14 63 16 508 A023 Rada Samorządu Studentów
Dział Obsługi Informatycznej 14 63 16 523 A202 Dział Obsługi Informatycznej
Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych
14 63 16 653
wt., środ. w godz. 8.00 – 13.00
A010 Pełnomocnik
Inspektor Ochrony Danych
Franciszek Biliński
14 63 16 643
środ., czw., piąt., w godz. 8.00 – 11.00
Inspektor
Kierownik Studiów Podyplomowych 14 63 16 506
piątek w godz. 14.00 – 14.45
A320
Sekcja BHP 14 63 16 684 A018 Główny specjalista ds. BHP


Sekretariaty Wydziałów:

WYDZIAŁ TELEFON POKÓJ NR E-MAIL
Wydział Humanistyczny – filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. obcym
14 63 16 550 A021 Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny – filologia angielska niestacjonarna 14 63 16 543 A022 Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny – filologia angielska stacjonarna 14 63 16 551 A022 Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny – filologia germańska, filologia romańska 14 63 16 543 A022 Wydział Humanistyczny
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny 14 63 16 560
14 63 16 561
14 63 16 578
A027 Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 14 63 16 530
14 63 16 531
A026 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Ochrony Zdrowia 14 63 10 770
14 63 10 771
14 63 10 779
G09 Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział Politechniczny 14 63 16 510
14 63 16 511
C07 Wydział Politechniczny
Wydział Sztuki 14 63 16 661 A231 Wydział Sztuki

 

ozn. nr pomieszczeń:
A – Budynek główny
B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny
C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon dydaktyczny
D – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon laboratoryjny
E – Wydział Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe
F – Wydział Ochrony Zdrowia – kryta pływalnia
G – Wydział Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny

 

A – Budynek główny

B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny

C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon dydaktyczny
D – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon laboratoryjny

E – Wydział Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe
F – Wydział Ochrony Zdrowia – kryta pływalnia
G – Wydział Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do