Koronawirus – komunikaty i informacje

Aktualizacja: 30.03.2020 14:23 CEST

25 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
25 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Komunikat 2
Komunikat nr 2 Uczelnianego Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie

Zalecenia dla pacjenta
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych – ulotka Ministerstwa Zdrowia

Komunikat nr 1
Komunikat nr 1 Uczelnianego Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie

Profilaktyka COVID-19
Informacja – zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19

Co robić, gdy zachorujesz na COVID-19
Informacja na temat tego,  jak postąpić jeśli nie uda nam się uniknąć SARS-CoV-2 i pojawi się choroba COVID-19

Skuteczne mycie rąk – GIS
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się podstawowe zasady zapobiegawcze, których przestrzeganie istotnie wpływa na ograniczenie ryzyka zakażenia. Wśród nich niezwykle ważne jest mycie rąk, które jeśli jest poprawnie wykonywane skutecznie eliminuje wirusa.

19 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
19 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

11 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
11 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Skład oraz zadania Zespołu określone są w Zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 roku. Przedstawicielem Publicznych Uczelni Zawodowych w Zespole jest prof. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Zarządzenie nr 30/2020
Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych i potwierdzania efektów uczenia się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 29/2020
Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – AKTUALIZACJA postanowień Zarządzenia nr 21/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 25/2020
Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie odwołania Juwenaliów 2020 oraz innych wydarzeń organizowanych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 24/2020
Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych w związku z zawieszeniem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 23/2020
Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 22/2020
Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 21/2020
Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Komunikat nr 2/2020
Komunikat nr 2/2020 p. o. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do