Studenci z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, za pomocą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w miarę możliwości, stara się zapewniać studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając także specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego ze względu na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności.

Regulamin  Studiów  Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej w Tarnowie, będący załącznikiem do Uchwały Nr 14/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. umożliwia wsparcie  w  procesie  kształcenia studentów z niepełnosprawnościami,
w zakresie wprowadzania alternatywnych rozwiązań dotyczący realizacji procesu kształcenia.

Uczelnia oferuje także studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla  studentów  Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej  w  Tarnowie, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2015 roku.

W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna, będąca kandydatem na studia w PWSZ w Tarnowie, może uzyskać w wybranej formie od Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych informacje o Uczelni,  kierunkach kształcenia oraz wymaganych predyspozycjach na wybranym kierunku kształcenia.

Szanowni Studenci!

Do Państwa dyspozycji został oddany pokój socjalny A 011, na parterze w budynku A, gdzie będziecie mogli Państwo odgrzewać i spożywać posiłki w czasie przerwy między zajęciowej. Pomieszczenie zostało wyposażone w lodówkę, mikrofalówkę, umywalki i szafki. Dla wyższego komfortu, a także zachowania wszelkich zasad higieny wejście do pokoju zabezpieczone jest kodem, który dostępny jest dla Państwa na portierni budynku A.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do