Programy

Program „Aktywny Samorząd”

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informuję, że Gmina Miasta Tarnowa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizują program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje w załącznikach: