Program Erasmus+ , Program PO WER – SW

general information in English: http://www.pwsztar.edu.pl/erasmus/

Incoming students

International Office; building A, room 122:

  • contact:  dwzz@pwsztar.edu.pl, 0048 14 6316614
  • Monday – Wednesday: 9.00 a.m. – 3.00 p.m.,

Studenci

INFORMACJA dla studentów (terminy, zasady, formalności)

DOKUMENTY:

 

dodatkowe informacje dla studentów:

Uczelnia prowadzi bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe dla studentów z języka włoskiego. O kontakt prosimy w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej. Studenci, którzy chcą wyjechać do Włoch w bieżącym jak i w przyszłym roku akademickim (w ramach programu ERASMUS+) muszą obowiązkowo uczestniczyć w kursie.

uceu@pwsztar.edu.pl

Nauczyciele/Pracownicy

informacje dla pracowników, dokumenty:

Program Erasmus+ dla pracowników

Zapraszamy do DWzZ, oraz na dyżur Koordynatora programu.

———————————————————-

ERASMUS + SERBIA and UKRAINE (wymiana z Serbią i Ukrainą) KA 107

Program Erasmus+, KA 107 – Kraje partnerskie/ Partner Countries

Information about mobilities from Serbia and Ukraine (KA 107)

———————————————————

Erasmus University Charter (2014-2020)

Erasmus University Charter
Erasmus Policy Statement 2014

———————————————————

Zobacz galerię programu Erasmus >>>


Zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą – budynek A, pokój 122, dwzz@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316 614

poniedziałek – piątek : 9.00- 15.00, (w czasie wakacji: poniedziałek – środa: 9.00- 12.00)

koordynator ERASMUS+: dr inż. Agnieszka Lisowska- Lis, tel. (+48) 14 6316 594; kom. 505855811
dyżur sekretariatu (p. A122) w semestrze zimowym 2019-2020:  wtorek 11.00 – 13.00

  • dwzz@pwsztar.edu.pl (lub lisowskalis@pwsztar.edu.pl )

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: http://erasmusplus.org.pl/, http://frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. szukaj na stronie Agencji Narodowej www.erasmus.org.pl w menu: „Informacje dla studentów” w wyszukiwarce „Giełda Informacji Studentów Erasmusa”.

spotkanie informacyjne ERASMUS+ dnia 11-04-2019, oraz 10-04-2018