Projekty


Informacje Biura Projektów  PWSZ w Tarnowie


Uwaga zmiana przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.


Projekty w trakcie realizacji

 1. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, IV nabór
 2. Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo
 3. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 4. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 5. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
 6. HEALINT: Wspieranie internacjonalizacji praktyk zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej
 7. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy
 8. Omnibus Budowlany
 9. P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
 10. Galaktyka wiedzy
 11. Małopolska Noc Naukowców
 12. Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach: