Projekty

 


Informacje Biura Projektów  PWSZ w Tarnowie


Projekty w trakcie realizacji

 1. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, IV nabór
 2. Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo
 3. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, II nabór
 4. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, I nabór
 5. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 6. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 7. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
 8. HEALINT: Wspieranie internacjonalizacji praktyk zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej
 9. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy
 10. Omnibus Budowlany
 11. Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
 12. Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej
 13. Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, II edycja
 14. P erspektywy W spółpraca S yneria Z arządzanie w Tarnowie

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach: