Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Drodzy Studenci!
w związku z nadal trwającym ograniczeniem  funkcjonowania Uczeni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w związku z czym Elektroniczne Legitymacje Studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu
– nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ich ważności.

Jednocześnie informujemy, że Dział Toku Studiów – gdy tylko sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli – ustali termin przeprowadzenia  prolongaty legitymacji na okres
do dnia 31 października 2021 r.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do