Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Uwaga Studenci!

Dział Toku Studiów informuje, że w związku z ograniczeniem  funkcjonowania Uczeni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym Elektroniczne Legitymacje Studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Wobec  powyższego studenci, którzy nie złożyli legitymacji do prolongaty do dnia 20 października 2020 r. – nie mają obowiązku osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ich ważności.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do