Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

PROLONGATA ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH
NA OKRES DO 31-10-2019
W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUTACH BĘDZIE PRZEPROWADZANA
W TERMINACH PODANYCH PONIŻEJ

1. Instytut Administracyjno-Ekonomiczny_studenci studiów stacjonarnych

2. Instytut Administracyjno-Ekonomiczny_studenci studiów niestacjonarnych

3. Instytut Humanistyczny_studenci studiów stacjonarnych

4. Instytut Humanistyczny_studenci studiów niestacjonarnych

5. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy_studenci studiów stacjonarnych

6. Instytut Ochrony Zdrowia_studenci studiów stacjonarnych

7. Instytut Ochrony Zdrowia_studenci studiów niestacjonarnych

8. Instytut Politechniczny_studenci studiów stacjonarnych

9. Instytut Sztuki_studenci studiów stacjonarnych