Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ – doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

mgr Katarzyna Michalik – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 2018 roku pełni funkcję Kwestora PWSZ w Tarnowie

dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ – autor ponad dwustu publikacji naukowych z dziedziny prawa i administracji, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naukowego, członek PAN

mgr Anna Czech – absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Od 1998 roku Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Łukasza w Tarnowie, posłanka na Sejm RP VIII kadencji.

mgr Robert Pacana – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, menedżer, członek zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów.

mgr inż. Zbigniew Paprocki – absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej i Polsko Amerykańskiej Szkoły Biznesu, prezes tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wiceprezes Rady TJO Naczelnej Organizacji Chemicznej, członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Oliwia Drogoś – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, studentka III roku Administracji międzynarodowej i unijnej oraz II roku Pracy socjalnej w PWSZ w Tarnowie.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do