Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ – doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

mgr Katarzyna Michalik – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 2018 roku pełni funkcję Kwestora PWSZ w Tarnowie

dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ – autor ponad dwustu publikacji naukowych z dziedziny prawa i administracji, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naukowego, członek PAN

mgr Krzysztof Głomb – absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie jest zastępcą dyrektora ds strategii Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

mgr Robert Pacana – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, menedżer, członek zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów.

mgr Robert Tomasiewicz – absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, programista, automatyk, członek wielu organizacji biznesowych, twórca i założyciel oraz Prezes Zarządu spółki ELPLC od 2003 roku.

Oliwia Drogoś – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, studentka III roku Administracji międzynarodowej i unijnej oraz II roku Pracy socjalnej w PWSZ w Tarnowie.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do