Strategia rozwoju Uczelni

Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na lata 2012 – 2019 została przyjęta Uchwałą nr 49 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Uczelni.

Uchwała nr 49 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Uczelni (PDF)