Struktura

  Rektor R
 •   Prorektor ds. współpracy i rozwoju PRWR
  •   Sekretariat PRWR-s
  •   Dział Badań Naukowych PRWR-dbn
  •   Dział Współpracy z Zagranicą PRWR-dwz
  •   Dział Praktyk Studenckich PRWR-dps
  •   Biuro, Karier, Projektów i Współpracy PRWR-bkpiw
  •   Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej PRWR-uceu
  •   Koordynator ds. Przedsiebiorczości Akademickiej PRWR-kpa
  •   Biblioteka PRWR-b
  •   Wydawnictwa PRWR-w
  •   Klub Uczelniany AZS PRWR-azs
  •   Koła Naukowe PRWR-kn
  •   Chór Uczelniany PRWR-ch
  •   Pozostałe Uczelniane Organizacje Studenckie PRWR-uos
 •   Prorektor ds. studenckich i dydaktyki PRSD
  •   Sekretariat PRSD-s
  •   Dział Toku Studiów PRSD-dts
  •   Dział Pomocy Materialnej PRSD-dmp
  •   Dział Jakości Kształcenia PRSD-djk
  •   Studium Języków Obcych PRSD-sjo
  •   Rada Samorządu Studenckiego PRSD-russ
  •   Dom Studenta PRSD-ds
 •   Prorektor ds. ogólnych PRO
  •   Sekretariat PRO-s
  •   Kwestor PRO-kt
  •   Kwestura PRO-kw
  •   Dział Spraw Osobowych PRO-dso
  •   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia PRO-dzpz
  •   Dzaiał Obsługi Informatycznej PRO-doi
 •   Kanclerz K
  •   Kancelaria K-K
  •   Sekcja Inwestycji K-inw
  •   Dział Techniczny K-dt
  •   Dział Gospodarczy K-dg
  •   Sekcja Poligraficzno-Reprograficzna K-pr
  •   Archiwum K-a
 •   Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego WAE
  •   Dziekanat Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego WAE-d
  •   Dział obsługi studentów WAE-dos
  •   Katedra Administracji IAE-ap
  •   Katedra Ekonomii WAE-e
  •   Katedra Pracy Socjalnej WAE-ps
 •   Dziekan Wydziału Humanistycznego WH
  •   Dziekanat Wydziału Humanistycznego WH-d
  •   Dział obsługi studentów WH-dos
  •   Katedra Filologii WH-f
  •   Katedra Filologii Polskiej WH-fp
  •   Katedra Pedagogiki WH-p
 •   Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WMP
  •   Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WMP-d
  •   Dział obsługi studentów WMP-dos
  •   Katedra Chemii WMP-ch
  •   Katedra Matematyki WMP-m
  •   Katedra Ochrony Środowiska WMP-oś
  •   Dział Obsługi Laboratoriów Chemicznych WMP-olc
 •   Dziekan Wydziału Politechnicznego WP
  •   Dziekanat Wydziału Politechnicznego WP-d
  •   Dział obsługi studentów WP-dos
  •   Katedra Automatyki i Robotyki WP-ar
  •   Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki WP-etm
  •   Katedra Elektrotechniki WP-et
  •   Katedra Informatyki WP-i
  •   Katedra Inżynierii Materiałowej WP-im
 •   Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia WOZ
  •   Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia WOZ-d
  •   Dział obsługi studentów WOZ-dos
  •   Katedra Fizjoterapii WOZ-f
  •   Katedra Pielęgniarstwa WOZ-p
  •   Katedra Wychowania Fizycznego WOZ-wf
 •   Dziekan Wydziału Sztuki WS
  •   Dziekanat Wydziału Sztuki WS-d
  •   Dział obsługi studentów WS-dos
  •   Katedra Grafiki WS-g
  •   Katedra Wzornictwa WS-w
 •   Rektorat R-r
 •   Dział Organizacyjno-Prawny R-dop
 •   Radca Prawny R-rp
 •   Audytor Wewnętrzny R-aw
 •   Rzecznik Prasowy R-rzp
 •   Biuro Promocji R-bp
 •   Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych R-on
 •   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych R-indo
 •   Inspektor Ochrony Danych R-iod
 •   Sekcja spraw obronnych R-so
 •   Sekcja BHP i ochrony ppoż. R-bhp
Schemat organizacyjny (PDF)
 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do