Studia I stopnia

Instytut Humanistyczny
Filologia polska
Filologia – specjalność: filologia angielska
Filologia – specjalność: filologia germańska
Filologia – specjalność: filologia romańska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Matematyka
Chemia
Ochrona środowiska

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
Administracja
Ekonomia

Instytut Ochrony Zdrowia
Pielęgniarstwo
Fizjoterapia
Wychowanie fizyczne

Instytut Politechniczny
Elektrotechnika
Inżynieria materiałowa
Informatyka
Elektronika i telekomunikacja

Instytut Sztuki
Grafika
Wzornictwo