Studia I stopnia

Wydział Humanistyczny
Filologia polska
Filologia – specjalność: filologia angielska
Filologia – specjalność: filologia germańska
Filologia – specjalność: filologia romańska
Pedagogika

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Matematyka
Chemia
Ochrona środowiska

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
Administracja
Ekonomia

Wydział Ochrony Zdrowia
Pielęgniarstwo
Fizjoterapia
Wychowanie fizyczne

Wydział Politechniczny
Automatyka i Robotyka
Elektrotechnika
Inżynieria materiałowa
Informatyka
Elektronika i telekomunikacja
Mechatronika

Wydział Sztuki
Grafika
Wzornictwo

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do