A | A  

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117, telefon: 14 63 16 568,
e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych

TERMIN REKRUTACJI: 01 LIPIEC – 30 WRZESIEŃ 2019 R.
ZAPRASZAMY !