Studia podyplomowe

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117,
telefon: 14 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl

 Regulamin studiów podyplomowych

 Kolejny sobotni dyżur na studiach podyplomowych odbędzie się dnia
11 maja 2019 r. w godzinach od 08.00 do 10.00.