Tłumaczenia pisemne i ustne

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej teorii oraz praktyki tłumaczenia pisemnego oraz ustnego. Słuchacze poznają metody, procedury i praktyki stosowane w tłumaczeniu. Mają także możliwość rozwijania własnych kompetencji tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych (tłumaczenia przysięgłe, naukowe, medyczne, ekonomiczno-handlowe) oraz ustnych (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne). Studenci poznają warsztat tłumacza pisemnego oraz ustnego. Uczą się technik notacji w tłumaczeniu ustnym, technik wspomagających pamięć i kojarzenie, sposobów skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz sztuki wystąpień publicznych. Słuchacze zdobywają także wiedzę na temat tłumaczeń audiowizualnych (tłumaczenie napisowe, dubbing, lektor, surtitling, napisy 3D, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja) oraz poznają kulturowe aspekty tego rodzaju tłumaczeń. Po ukończeniu studiów Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza w instytucjach państwowych, urzędach, firmach prywatnych, a także do pracy przy różnego rodzaju wydarzeniach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – konferencje międzynarodowe, posiedzenia instytucji europejskich, sądów, badania fokusowe i inne.

Adresaci:
Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej studiów I i II stopnia, którzy chcieliby opanować wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych (ekonomiczno-handlowych, medycznych, naukowych, przysięgłych), ustnych oraz audiowizualnych.

Ilość godzin: 255

Forma studiów: Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Czas trwania: 2 semestry.

Opłata za studia: 2800 zł (1400 zł za semestr).

Limit przyjęć: min. 18 osób.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 1 do 25 września 2015 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy,
b) odpis lub poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
c) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
d) aktualną fotografię

Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Humanistycznego, Budynek A, pokój A022. Kontakt: mgr Gabriela Kalina, mgr Ewa Tomal, tel. (14) 63 16 551.

Planowany termin uruchomienia: od 1 października 2015 r.
Program studiów

Semestr I (130 godzin)
1. Wprowadzenie do teorii tłumaczenia – wykład, 10 godzin, zaliczenie
2. Wprowadzenie do teorii tłumaczenia – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
3. Teoria przekładu ustnego – wykład, 10 godzin, zaliczenie
4. Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie z oceną
5. Tłumaczenia przysięgłe – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie z oceną
6. Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT) – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie
7. Tłumaczenie symultaniczne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
8. Tłumaczenie konsekutywne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
9. Tłumaczenie audiowizualne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie
10. Kultura języka polskiego – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie
11. Edycja tekstu – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie

Semestr II (125 godzin)
1. Wprowadzenie do teorii tłumaczenia – wykład, 10 godzin, zaliczenie + egzamin
2. Wprowadzenie do teorii tłumaczenia – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
3. Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie z oceną
4. Tłumaczenia przysięgłe – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie z oceną
5. Tłumaczenia medyczne – ćwiczenia, 15 godzin, zaliczenie z oceną
6. Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT) – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie
7. Tłumaczenia naukowe – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie
8. Tłumaczenie symultaniczne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
9. Tłumaczenie konsekutywne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną
10. Tłumaczenie audiowizualne – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie
11. Kultura języka polskiego – ćwiczenia, 10 godzin, zaliczenie z oceną

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
– udział w zajęciach
– zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów

Formularz zgłoszeniowy.DOC

Plan studiów.PDF

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do