Informacje o studiach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest państwową wyższą szkołą zawodową, która prowadzi kształcenie na 21 kierunkach i 31 specjalnościach. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Zajęcia trwają 6 semestrów, a na kierunkach inżynierskich 7 semestrów. Zajęcia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia posiada również prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunkach administracja, ekonomia, filologia polska, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna i wychowanie fizyczne. w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia magisterskie trwają 4 semestry.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do