Informacje o studiach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest państwową wyższą szkołą zawodową, która prowadzi kształcenie na 17 kierunkach i 29 specjalnościach. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Zajęcia trwają 6 semestrów, a na kierunkach inżynierskich 7 semestrów. Zajęcia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia posiada również prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunkach administracja, filologia polska oraz pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia magisterskie trwają 4 semestry.