Współpraca z zagranicą

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Biuro czynne codziennie w godz. 8.30 – 16.30

dwzz@pwsztar.edu.pl

 DOKUMENTY:

wniosek pracownika na wyjazd zagraniczny

dodatkowe: porozumienie o realizacji szkolenia (dotyczy tylko wyjazdów z ERASMUS+)

dodatkowe: porozumienie o realizacji zajęć dydaktycznych (dotyczy tylko wyjazdów z ERASMUS+)

rozporządzenie ministerialne w sprawie podróży służbowej

procedury wyjazdowe dla pracowników PWSZ w Tarnowie

Dyżury dla studentów:

mgr Aneta Kolak (prac. admin.)
codziennie (Monday to Friday) w godz. (from…to) 8.30 – 16.30;
tel. +48 14 63 16 614

mgr Anna Stefanowicz-Kocoł (kierownik)
poniedziałki (Mondays) w godz. (from…to) 10.00 – 11.00
oraz po uprzednim umówieniu się (and after arrangement); tel. +48 668 414 013

Barbara Quirino (prac. admin. z j. włoskim)
poniedziałki (Mondays) w godz. (from…to) 10.30 – 12.30
wtorki (Tuesdays) w godz. (from…to) 10.30 – 12.30
środy (Wednesdays) w godz. (from…to) 12.00 – 14.00
czwartki (Thursdays) w godz. (from…to) 10.30 – 12.30
piątki (Fridays) w godz. (from…to) 10.30 – 12.30

dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis  – koordynator uczelniany programu Erasmus+, dyżur: wtorki w godz.  11.00 – 13.00 (institutional Erasmus+ coordinator, every Tuesday:  11.00 – 13.00)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi współpracę bilateralną i działania w ramach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki temu możliwa jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. wyjazdy naszych studentów, pracowników i nauczycieli do wielu ośrodków partnerskich w Unii Europejskiej oraz kilku poza jej obrębem.

PROGRAMY EDUKACYJNE

ERASMUS+

szczegółowe informacje: http://www.pwsztar.edu.pl/erasmus/

Podstawowym celem Erasmusa+ jest wspieranie współpracy między uczelniami akademickimi. Dzięki zawartym przez PWSZ w Tarnowie umowom możliwe jest odbywanie za granicą studiów oraz części praktyk. Znaczna część kosztów realizacji takiej wymiany pokrywana jest ze środków europejskich. Uczelnia posiada Kartę Uczelni Erasmusa. Również na lata 2014–2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), uprawniającą do wzięcia udziału w programie UE ERASMUS+. Nasz kod uczelni Erasmusa: PL TARNOW02.

W projektach mobilności w trakcie 3-4 miesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny plan studiów uzgodniony uprzednio przez obie uczelnie partnerskie. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia na uczelniach partnerskich, pracownicy odbywają staże zagraniczne. Do Tarnowa przyjeżdżają natomiast studenci i wykładowcy z uczelni partnerskich.

W ramach ERASMUS+ będzie też możliwość realizacji różnorodnych projektów tematycznych: młodzieży, dorosłych, współpraca między instytucjami, współpraca na różnych poziomach kształcenia.

W roku akademickim 2017-18 PWSZ w ramach programu ERASMUS+ (KA-1; szkolnictwo wyższe) współpracuje z następującymi uczelniami:

 • Universita` degli Studi di Trieste, WŁOCHY.Umowa dotyczy kierunków: Filologia (specjalność Filologia Romańska, Instytut Humanistyczny), kierunków inżynierskich (Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka, Inżynieria Materiałowa), oraz kierunku Pielęgniarstwo (Instytut Ochrony Zdrowia). Prowadzona jest zarówno wymiana kadry jak i studentów.
 • Pädagogische Hochschule, Wiedeń, AUSTRIA. Umowa dotyczy kierunku: Filologia, specjalność: Filologia Germańska (Instytut Humanistyczny).
 • HENALLUX – Haute Ecole` de Namur – Liege – Luxembourg, BELGIA. Umowa dotyczy kierunku: Administracja (Instytut Administracyjno – Ekonomiczny) oraz Filologia, specjalności Filologia Romańska (Instytut Humanistyczny).
 • Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, RUMUNIA. Umowa dotyczy kierunków: Filologia, specjalności Filologia Romańska (Instytut Humanistyczny) oraz Chemia (Instytut Matematyczno – Przyrodniczy), Inżynieria Materiałowa (Instytut Politechniczny).
 • Hochschule Wismar, NIEMCY. Umowa dotyczy kierunków inżynierskich: Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka, Inżynieria Materiałowa (Instytut Politechniczny), oraz Matematyka (Instytut Matematyczno – Przyrodniczy).
 • CENTRIA University of Applied Science, Kokkola, FINLANDIA. Umowa dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo (Instytut Ochrony Zdrowia), Chemia (Instytut Matematyczno – Przyrodniczy), kierunki inżynierskie (Instytut Politechniczny).
 • Universite de Nantes, FRANCJA. Wymiana studentów i nauczycieli na kierunku Filologia, specjalność Filologia Romańska.
 • National Technical University of Athens, GRECJA Umowa dotyczy kierunków inżynierskich (Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria Materiałowa).
 • University of Craiova, RUMUNIA. Umowa dotyczy kierunków: Filologia, specjalność: Filologia Angielska (Instytut Humanistyczny).
 • Sociedad Cooperativa Valenciana Juan Comenius, w Walencji, HISZPANIA. Umowa dotyczy praktyk dla kierunku Elektronika i telekomunikacja (Instytut Politechniczny).
 • Universita degli Studi di Napoli L’Orientale, Neapol, WŁOCHY. Umowa dotyczy kierunku: Filologia (Instytut Humanistyczny).
 • Univerzita Palackeho v Olomouci, Ołomuniec, CZECHY. Umowa dotyczy kierunku: Pielęgniarstwo (Instytut Ochrony Zdrowia).
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Antwerpia, BELGIA. Umowa dotyczy kierunków: Chemia (Instytut Matematyczno – Przyrodniczy), Inżynieria Materiałowa (Instytut Politechniczny).
 • Academia di Belle Arti di Macerata, WŁOCHY. Umowa dotyczy kierunków: Grafika, Wzornictwo (Instytut Sztuki).
 • Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, WŁOCHY. Umowa dotyczy kierunku: Wychowanie Fizyczne (Instytut Ochrony Zdrowia).

 Program Ramowy UE

Od 2011 roku Uczelnia jest też zaangażowana w Europejską Noc Naukowców, wielką akcję popularyzacji nauki. Co roku wiele uczelni w całej Europie stoi otworem przez większą część nocy dla wszystkich zainteresowanych pracą naukowców. Akcja jest organizowana pod koniec września każdego roku. Działania w Tarnowie jako element Małopolskiej Nocy Naukowców jest częścią Europejskich działań „Researchers Night’.

Uczelnia uczestniczy też w innych projektach międzynarodowych. Najważniejsze z nich to: HAPHE – Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe, VUSG – Local government and administration in the Visegrad Group countries – projekt z funduszu wyszehradzkiego,  “TECHNO TN – archipelag sieci tematycznych z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych”, oraz „EC2E2N – European Chemistry and Chemical Engineering Education”. Jest to projekt realizowany przez sieć wydziałów chemii i inżynierii chemicznej Europy.

FREREF
Uczelnia bierze też aktywny udział w działaniach FREREF – europejskiej ponadregionalnej fundacji wspierającej badania na rzecz kształcenia ustawicznego.

OIAHIP – staże studenckie i praktyki zawodowe w USA
Studenci PWSZ w Tarnowie mają możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym USA. Oferta skierowana jest do studentów Instytutu Administracji Publicznej, kierunku Ekonomia.

WSPÓŁPRACA BILATERALNA

ANGLIA

Blackburn College, An Association of Lancaster University.
Kontynuowana jest współpraca z angielską uczelnią w ramach umowy bilateralnej. Odbywają się wymiany grup młodzieży i nauczycieli, wspólne konferencje.

NIEMCY

Weiterbildungskolleg Unna; Stadtlische Abendrealschule, Abendgimnasium, Kolleg. (Szkoła wieczorowa – Kolegium, Szkoła Realna i Gimnazjum w Unna).
Od wielu lat Uczelnia kontynuuje współpracę ze szkołą w Unna. W ramach porozumienia odbywa się wymiana studentów. Spotkania te przybliżają kulturę i tradycję obu regionów i krajów, służą wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu przyjacielskich kontaktów pomiędzy młodzieżą z Polski i Niemiec. Projekty wymiany są dofinansowywane z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży lub DAAD.

BZ der Finanzverwaltung, Fachhochschule Königs Wusterhausen (Centrum Kształcenia w Zarządzaniu Finansami, Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów).

W ramach umowy o współpracy między uczelniami prowadzona jest wymiana międzynarodowa studentów i nauczycieli kierunku Administracja, Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego, z uczelnią niemiecką w Königs- Wusterhausen. Przygotowywane są wspólne seminaria i warsztaty dla studentów obu uczelni. Uczelnia w Niemczech pomaga również przy organizacji praktyk dla studentów kierunku Administracja Publiczna.

WŁOCHY

Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii. (Universita per Stranieri di Perugia).
W ramach funduszy finansowanych przez włoskie Ministerstwo Edukacji studenci PWSZ w Tarnowie uzyskiwali stypendia dla odbycia letniego kursu języka włoskiego. Kursy poświęcone są historii sztuki, literatury włoskiej, historii Włoch, oraz zagadnieniom językowym.
Ponadto w ramach umowy PWSZ współpracuje z włoską uczelnią w certyfikacji znajomości języka włoskiego CELI i CIC.

UCZESTNICTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

ECTNA – European Chemistry Thematic Network Association.
PWSZ w Tarnowie jest członkiem ECTNA. Stowarzyszenie to jest zarejestrowane w Brukseli, a powstało na bazie sieci tematycznej programu Sokrates Erasmus ECTN. Stowarzyszenie ECTNA zajmuje się między innymi opracowaniem i upowszechnianiem testów elektronicznych z chemii, oraz europejską akredytacją studiów chemicznych.

EURASHE
PWSZ w Tarnowie jest członkiem EURASHE – stowarzyszenia europejskich uczelni zawodowych, od roku 2008. EURASHE jest jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych działających w sektorze europejskiego szkolnictwa wyższego, należy do tzw. „Wielkiej Czwórki” (razem z EUA – stowarzyszeniem uniwersytetów europejskich, ESU – Europejską Unią Studentów i ENQA – Europejską Siecią ds. jakości kształcenia).

ESNA
Uczelnia jest członkiem European Society for New Methods in Agricultural Research. Stowarzyszenie działa w Europie od ponad 50 lat i skupia ponad 60 uczelni wyższych ze wszystkich krajów Europejskich. Naukowcy działający w stowarzyszeniu zajmują się nowymi technologiami i nowymi technikami w naukach przyrodniczych.