Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Regulamin


Druki wniosków


Dokumenty: 2021 rok


Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@pwsztar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2021 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty PWSZ w Tarnowie (Oświadczenie z 2020r).

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na obecną sytuację pandemiczną nie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie w formie papierowej.

Osoby, które nie korzystały w 2020 roku ze świadczeń ZFŚS powinny przesłać wniosek o dofinansowanie wypoczynku oraz złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS


Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów PWSZ w Tarnowie.

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe


Dokumenty: 2020 rok

Dofinansowanie do wypoczynku letniego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo

Z oczywistych względów zaplanowany wyjazd do Teatru Roma na spektakl Aida nie odbędzie się. Na chwilę obecną trudno przewidzieć kiedy mógłby on dojść do skutku, w związku z czym osobom, które wpłaciły zaliczkę będzie ona zwrócona w kasie po zakończeniu okresu nadzwyczajnego trybu pracy uczelni.

W imieniu Komisji ZFŚS
Tomasz Kołacz

Dokumenty: 2019 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku letniego


Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego


Wycieczka POD SŁOŃCEM TOSKANII WŁOCHY 15-21.09.2019


Dokumenty: 2018 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Dofinansowanie do VI Jesiennego Rajdu PWSZ

Informacja o sytuacji życiowej


Dokumenty archiwalne


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do