Uniwersytet Dziecięcy

logo_600 px

Zanim powstał Uniwersytet Dziecięcy…

W roku akademickim 2009/2010 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wzorując się na uniwersytetach dziecięcych, działających w dużych ośrodkach akademickich uruchomiła zajęcia edukacyjne dla najmłodszych – pn. Tarnowska Akademia Młodych.

Od 2010 r. w wykładach i warsztatach wzięło udział ponad 820 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Oprócz cyklicznych sobotnich spotkań, prowadziliśmy również zajęcia otwarte dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów pt. „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” i „Młody inwestor” (Małopolski Festiwal Innowacji 2014), zajęcia teatralne (przy współpracy z Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie)  oraz kursy językowe dla najmłodszych.

W roku akademickim 2014/2015 rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o nowatorski projekt pt. Abecadło Sztuki, obejmujący zajęcia z zakresu historii sztuki. W przygotowywanie zajęć aktywnie włączyli się studenci kół naukowych PWSZ.

Naszymi gośćmi byli min. dziennikarz TVN Meteo Tomasz Zubilewicz,  Marek Tomalik podróżnik, dziennikarz i pasjonat Australii oraz Janek Mela, który odwiedził naszą Akademię podczas XIV Pikniku Geograficznego.

W 2014 i 2015 r. Tarnowska Akademia Młodych została zaproszona do udziału w I i II Kongresie Uniwersytetów Dziecięcych, który miał miejsce w Warszawie, w Senacie RP. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Kongres jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim i otwartym charakterze, którego założeniem jest integracja środowiska organizatorów uniwersytetów, działających przy ośrodkach akademickich, wspólna wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Dzięki uatrakcyjnianiu i ciągłym ulepszaniu metod pracy z dziećmi w ciągu pięciu lat opracowaliśmy ciekawą tematycznie ścieżkę dydaktyczną dla dzieci w każdej grupie wiekowej.

Od roku akademickiego 2015/2016 naszą działalność kontynuujemy pn. UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

NASZ CEL

Celem Uniwersytetu Dziecięcego jest popularyzacja wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u dzieci poprzez zabawę (edutainment). Zapraszamy naukowców, artystów, przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z dziećmi. W aktywny, badawczy sposób nasi studenci poznają naukę i otaczający świat. Rozbudzamy w dzieciach pasje i pomagamy im odkrywać własne zainteresowania, rozwijamy zdolności uczenia się przez całe życie, kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia i uczymy współpracy z innymi. Pokazujemy dzieciom jak fascynująca może być nauka i że wszystko, co nas otacza – jest z nią powiązane.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do