Aktualności

Projekt pn. Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO)

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Rok akademicki 2018 – 2019
Semestr I –  zimowy

  •  10 listopada 2018 r.

MŁODSZA GRUPA
Godz. 9.00  – 10.00 
Warsztat B pt. Co nam mówi nasza skóra    
Budynek B, sala 024

Godz. 10.15-11.15   Warsztat C pt. Papierowe fantazje – warsztaty z origami
Budynek B, sala 125

STARSZA GRUPA
Godz. 9.00 – 10.00  
Warsztat  B pt. Papierowe fantazje – warsztaty z origami  
Budynek B, sala 125

Godz. 10.15-11.15   Warsztat C pt. Co nam mówi nasza skóra
Budynek B, sala 024

  • 17 listopada 2018 r.

Godz. 9.00 – 10.00   Wykład pt. Laboratorium sztuki – w pracowni malarza
Budynek C, sala 017 (AULA)

MŁODSZA GRUPA
Godz. 10.15 – 11.15  
Warsztat  D pt. Papierowe fantazje – warsztaty z origami 
Budynek C, sala 017 (AULA)

Godz. 11.30 – 12.30   Warsztat  B pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

STARSZA GRUPA
Godz. 10.15 – 11.15  
Warsztat A pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

Godz. 11.30 – 12.30   Warsztat D pt. Co nam mówi nasza skóra
Budynek C, sala 017 (AULA)

  •  15 grudnia  2018 r.

Godz. 9.00 – 10.00   Wykład pt. Dlaczego Twój pies nie powie Ci „Cześć”
Budynek C, sala Co6

MŁODSZA GRUPA
Godz. 10.15 – 11.15  
Warsztat  C pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

Godz. 11.30 – 12.30   Warsztat B pt. Jak (Skutecznie!) uczyć się języków obcych
Budynek B, sala 125

STARSZA GRUPA
Godz. 10.15 – 11.15  
Warsztat A pt. Jak (Skutecznie!) uczyć się języków obcych
Budynek B, sala 125

Godz. 11.30 – 12.30   Warsztat  D pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

  •  12 stycznia  2019 r.

 MŁODSZA GRUPA
Godz. 9.00 – 10.00  
Warsztat C pt. Jak (Skutecznie!) uczyć się języków obcych
Budynek B, sala 125

Godz. 10.15 – 11.15   Warsztat F pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

 STARSZA GRUPA
Godz. 9.00 – 10.00  
Warsztat E pt. Interpretacja martwej natury
Budynek C, Co6

Godz. 10.15 – 11.15   Warsztat D pt. Jak (Skutecznie!) uczyć się języków obcych
Budynek B, sala 125

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2020-07-31