Aktualności

Uniwersytet Dziecięcy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
w I semestrze roku akademickiego 2019 – 2020 realizować będzie:

 • bezpłatne zajęcia w ramach projektu pt. Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO). W ramach projektu odbędą się następujące wykłady i warsztaty:
  Francja – z czego słynie ten kraj? – wykład inauguracyjny
  Historia pieniądzem się toczy – wykład
  Bezpieczne dzieciństwo – wykład
  Origami – japońska sztuka składania papieru – wykład
  Alpy francuskie i sporty zimowe – warsztat
  Papierowe fantazje – warsztat
  W górę! Zajęcia wspinaczkowe – warsztat
  Kości zostały rzucone – czyli o tym czym jest szkielet człowieka
  – warsztat
  ZUS – czyli Zawsze Użyteczna Skarbonka – warsztat

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-07-31

 • dodatkowe, odpłatne zajęcia dla młodych studentów, którzy nie uczestniczą w projekcie, a chcą brać udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego PWSZ w Tarnowie.
  Francja – z czego słynie ten kraj? – wykład inauguracyjny
  Matematyka w sporcie
  – wykład
  Sporty kynologiczne – jak być świetnym sportowcem i trenerem swojego psa – wykład
  Czym Egipcjanki malowały usta? – wykład  
  Jak Ernest Beaux odmienił słowo „perfumy”? – wykład
  Szlaki komunikacyjne – warsztat
  Matematyka wspinaczkowa – warsztat
  Słodka choroba
  – warsztat
  Symetrie w przestrzeni – warsztat
  Energia w liczbach
  – warsztat
  Manufaktura magicznych kulek do kąpieli – warsztat