Aktualności

8 czerwca 2019 r. odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości brała udział Pani Rektor prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, nasi młodzi studenci, ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście.  Jak co roku, Pani Rektor wręczyła Słuchaczom dyplomy natomiast dzieci, które wzięły udział w konkursie pn. Tarnów i jego powietrze otrzymały dyplomy i nagrody.

Na zakończenie odbył się wykład pt. Lodowi Wojownicy czyli jak Polacy zdobywali Himalaje, który wygłosił Pan Wojciech Nowak, Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Tarnowie

Już teraz serdecznie zapraszamy do zapisywania się na zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2019 – 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-07-31