Aktualności

Projekt pn. Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO)

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Rok akademicki 2018 – 2019
Semestr II –  letni

  •  23 lutego 2019 r.

MŁODSZA GRUPA
Warsztat A  pt. Jakość powietrza w naszych domach, szkołach i przedszkolach
Godz. 9.00  – 10.00 

Budynek C, sala 017 (Aula), parter

STARSZA GRUPA
Warsztat  A  pt. Emocje u zwierząt domowych
Godz. 9.00 – 10.00  

Budynek C, sala 06, parter

WYKŁAD
Czym jest atmosfera, jak i dlaczego każdy powinien o nią dbać?
Godz. 10.20  – 11.20
Budynek C, sala 017 (Aula), parter

  • 9 marca 2019 r.

MŁODSZA GRUPA
Warsztat  B  pt. Emocje u zwierząt domowych
Godz. 9.00 – 10.00
Budynek C, sala 017 (Aula), parter

STARSZA GRUPA
Warsztat  A  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 9.00 – 10.00  

Budynek C, sala Co6, parter

WYKŁAD
Uczenie się ludzi i zwierząt, czyli potęga nagrody na przykładzie szkolenia psa
Godz. 10.20  – 11.20
Budynek C, sala 017 (Aula), parter

  •  23 marca 2019 r.

MŁODSZA GRUPA
Warsztat  B  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 9.00 – 10.00
Budynek C, sala Co6, parter

Warsztat  C  pt. Jakość powietrza w naszych domach, szkołach i przedszkolach
Godz. 10.20  – 11.20
Budynek C, sala 017 (Aula), parter

STARSZA GRUPA
Warsztat  B pt. Jakość powietrza w naszych domach, szkołach i przedszkolach
Godz. 9.00 – 10.00
Budynek C, sala 017 (Aula), parter

Warsztat  C  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 10.20  – 11.20
Budynek C, sala Co6, parter

Warsztat dla Rodziców pt. Bezpieczeństwo na cyfrowym podwórku
Godz. 10.20  – 11.20
Budynek C, sala 302, III piętro

  • 30 marca 2019 r.

 MŁODSZA GRUPA
Warsztat  A  pt. W górę! Zajęcia wspinaczkowe
Godz. 9.00 – 10.00
Budynek E, ścianka wspinaczkowa, parter

Warsztat  E  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 10.20 – 11.20
Budynek C, sala Co6, parter

STARSZA GRUPA
Warsztat  D  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 9.00 – 10.00
Budynek C, sala Co6, parter

Warsztat  B  pt. W górę! Zajęcia wspinaczkowe
Godz. 10.20 – 11.20
Budynek E, ścianka wspinaczkowa, parter

  • 6 kwietnia 2019 r.

Warsztat z programowania realizowany w ramach projektu „ProgramujeMY tarnowski„.
Godz. 9.00 – 12.00
Budynek C, sala C06, parter

Dodatkowy warsztat przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Podczas zajęć młodzi studenci będą m.in. budować roboty, które następnie przy użyciu komputerów i właściwego oprogramowania postarają się wprawić w ruch.
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach.
Zgłoszenia dziecka na warsztat z programowania należy zrobić najpóźniej do dnia 25 marca 2019 r. 
Na tych zajęciach nie ma podziału na grupę młodszą i starszą.

Warsztat dla Rodziców pt. Jak rozmawiać z dzieckiem
Godz. 10.10  – 11.10
Budynek C, sala 302, III piętro

13 kwietnia 2019 r.

MŁODSZA GRUPA
Warsztat  F  pt. Wielkanocne dekoracje
Godz. 9.00 – 10.00

Budynek C, sala Co6, parter

STARSZA GRUPA
Warsztat  C  pt. W górę! Zajęcia wspinaczkowe
Godz. 9.00 – 10.00  

Budynek E, ścianka wspinaczkowa, parter

WYKŁAD
Szyfrowanie – małe i duże tajemnice
Godz. 10.20  – 11.20

Budynek C, sala 017 (Aula), parter

  • 11 maja 2019 r.

 MŁODSZA GRUPA
Warsztat  C  pt. Emocje u zwierząt domowych
Godz. 9.00 – 10.00

Budynek G, sala 100, I piętro

Warsztat  B  pt. Złapmy oddech – czyli o tym jak oddychamy
Godz. 10.20 – 11.20

Budynek G, sala 120, I piętro

STARSZA GRUPA
Warsztat  A  pt. Złapmy oddech – czyli o tym jak oddychamy
Godz. 9.00 – 10.00

Budynek G, sala 120, I piętro

Warsztat  D  pt. Emocje u zwierząt domowych
Godz. 10.20 – 11.20

Budynek G, sala 100, I piętro

  • 25  maja 2019 r.

 MŁODSZA GRUPA
Warsztat  D  pt. W górę! Zajęcia wspinaczkowe
Godz. 9.00 – 10.00  

Budynek E, ścianka wspinaczkowa, parter

Warsztat  D  pt. Złapmy oddech – czyli o tym jak oddychamy
Godz. 10.20 – 11.20

Budynek G, sala 120, I piętro

STARSZA GRUPA
Warsztat C  pt. Złapmy oddech – czyli o tym jak oddychamy
Godz. 9.00 – 10.00

Budynek G, sala 120, I piętro

Warsztat  D  pt. Jakość powietrza w naszych domach, szkołach i przedszkolach
Godz. 10.20 – 11.20

Budynek G, sala 100, I piętro

  • 8 czerwca 2019 r.

Zakończenie Roku Akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym PWSZ w Tarnowie
WYKŁAD
Lodowi wojownicy czyli jak Polacy zdobywali Himalaje
Godz. 10.00  – 12.00

Budynek C, sala 017 (Aula)

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-07-31