Aktualności

Szanowni Państwo,
ze względu na objęcie Tarnowa strefą czerwoną i ogłoszeniem nowych obostrzeń dla tej strefy,  uprzejmie informuję o zawieszeniu zajęć realizowanych na Uniwersytecie Dziecięcym aż do odwołania.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-07-31

———————————————————————————————————

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do