Wykładowcy

dr Aleksandra Zuba-Benn, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina. Specjalista w zakresie tkaniny unikatowej i malarstwa. Wykładowca w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie, PWSZ w Tarnowie, Narodowego Centrum Kultury w dziedzinie tkaniny artystycznej i papieru ręcznie czerpanego.

dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis, starszy wykładowca Zakładu Elektrotechniki PWSZ w Tarnowie, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział w Tarnowie. Zawodowo zajmuje się energią odnawialną, energetyką, ekologią i biologią.

dr Marek Chyc, wykładowca w Zakładzie Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie, Laureat konkursu Tarnowska Innowacja za wynalezienie i opatentowanie dodatku ekologicznego do węgla, zmniejszającego ilość szkodliwych pyłów powstających  podczas spalania i emitowanych do atmosfery.

mgr Barbara Wojnicka, zastępca kierownika Zakładu Matematyki PWSZ w Tarnowie, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, współorganizator i prowadzący wykłady podczas Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Tarnowskich Piątków Matematycznych, współorganizator Tarnowskiego Turnieju Matematycznego.

mgr Anna Stefanowicz-Kocoł, wieloletni nauczyciel akademicki Filologii Angielskiej PWSZ prowadzący zarówno przedmioty praktyczne jak i wykłady z Akwizycji języka. Posiada szerokie doświadczenie jako lektor kursów języka angielskiego. Obecnie pracuje nad pracą doktorską badając potencjał podejścia społeczno-konstruktywistycznego w motywowaniu studentów uczących się języka angielskiego jako języka obcego specjalistycznego.

mgr Eliza Smoła, magister pielęgniarstwa Ukończony kierunek Pielęgniarstwo na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2001 roku jest zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w Instytucie Ochrony Zdrowia na kierunku Fizjoterapia na stanowisku asystenta, a następnie wykładowcy (2008). Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz seminaria z przedmiotów: Anatomia prawidłowa człowieka Anatomia palpacyjna Anatomia funkcjonalna na kierunku Fizjoterapia i Pielęgniarstwo. Swoją wiedzę poszerzała uczestnicząc w specjalistycznych międzynarodowych kursach anatomicznych m.in.
– Understanding What the Body Is Telling Us by University of Pensylvania
– Going Out on a Limb Anatomy of the upper limb by University of Pensylvania
– Anatomy of the Abdomen and Pelvis; a journey from basis to clinic by Leiden University
– Human Anatomy by The Hong Kong Polytechnic University.

mgr Wojciech Nowak, kierownik Sekcji Wspinaczki Sportowej AZS PWSZ Tarnów, Pełnomocnik Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego ds. Wspinaczki Sportowej, koordynator w Zespole ds. sportu osób z niepełną sprawnością przy Polskim Związku Alpinizmu.

Mgr Marcin Bibro, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Trener wspinaczki  sportowej II klasy. Wychowawca wielu utalentowanych zawodników osiągających sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej (liczne medale mistrzostw  Polski, Europy i Świata w kategorii juniorskiej i seniorskiej. Obecnie trener sekcji  wspinaczki KU AZS PWSZ w Tarnowie oraz MKS Pałac Młodzieży Tarnów.

mgr Małgorzata Kuta, wykładowca Zakładu Filologii Instytutu Humanistycznego  w Tarnowie o wieloletnim stażu zawodowym. Wyróżnia się bogatą działalnością dydaktyczną w zakresie nauczania języka francuskiego i kultury krajów francuskiego  obszaru językowego. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka francuskiego, francuskiego  języka specjalistycznego oraz historii literatury francuskiej. Ma doświadczenie w pracy z  młodzieżą nie tylko studencką, ale również licealną, gimnazjalną, a także z uczniami  szkoły podstawowej. W ramach  działalności  naukowej, prowadzi badania w zakresie  literaturoznawstwa (literatura francuska XX wieku).Współorganizator Konkursu Wiedzy  o Antyku  i Krajach Romańskich (Francja, Włochy), Konkursu Recytatorskiego Poezji  i Prozy Frankofońskiej oraz licznych quizów z wiedzy o Francji. Włącza się w przygotowanie corocznych Dni Frankofonii. Angażuje się w prowadzenie warsztatów z języka francuskiego dla młodzieży szkół miasta i regionu.

mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, Z-a Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie, starszy wykładowca m.in. takich przedmiotów jak: marketing, przedsiębiorczość, biznes plany. Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia  Wspierania Demokracji Lokalnej, Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej.

mgr Carine Debarges-Dusza, nauczyciel akademicki Zakładu Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie o 15-letnim stażu zawodowym. W ramach bogatej  działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem i  uznaniem ze strony studentów z praktycznej nauki języka francuskiego, języka  francuskiego w dyplomacji oraz wiedzy o kulturze Francji i krajów francuskiego obszaru  językowego. Mgr Carine Debarges-Dusza ma doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną  i gimnazjalną  oraz uczniami szkoły podstawowej. Przez wiele lat sprawowała funkcję recenzenta Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Żywo angażuje się w działalność organizacyjną oraz w akcje promocyjne na rzecz  Uczelni i promowania języka francuskiego i kultury Francji. Współpracuje z Ambasadą  Francji w Polsce i koordynuje współpracę międzynarodową w ramach programu  Erasmus+. Angażuje się w przygotowanie corocznych Dni Frankofonii.

mgr Katarzyna Chrobak, magister pedagogiki specjalnej, certyfikowany terapeuta  behawioralny, zoopsycholog, instruktor szkolenia psów, sędzia rally-o. Ukończone wiele  form dokształcania w zakresie terapii i kynologii. Na co dzień pracuje jako pedagog  specjalny w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Od 2005 roku  prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów w wielu placówkach  oświatowych  na terenie powiatu tarnowskiego wraz ze swoimi psami, które posiadają  certyfikaty psa terapeutycznego oraz tytuł wystawowego Championa Polski. Z Bystrą, Frajdą, Iskrą zdany egzamin PT1, z Frajdą i Iskrą Dyplom Tropowców Stopnia Pierwszego, egzamin WOPR, egzamin mantrailing, realizowane agility, rally-obedience, dummy,  retrievery. Prezesa Stowarzyszenia „To, co wspólne” z Tarnowa zajmującego się integracją osób niepełnosprawnych, prowadzi Sekcję Psa  Terapeutycznego.
Prowadzona szkoła należy do Szkół Rally-O.

mgr Magdalena Chrzanowska, kierownik Samodzielnego Referatu Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie.

Monika Linard, wieloletni pracownik Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Tarnowie specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa.

mgr Piotr Brzegowy, absolwent akredytowanego przez EC-Council szkolenia CEH (Certified Ethical Hacker), odpowiadający na co dzień za bezpieczeństwo systemów informatycznych i użytkowników. Absolwent Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej oraz Central Connecticut State University. Kierownik Działu Informatyki PGNiG Oddział Karpacki, wykładowca PWSZ w Tarnowie.

dr Jolanta Pikul-Witek, 30 lat pracy zawodowe jako: psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie ( diagnoza i porady psychologiczne), Asystent w Zakładzie Psychologii Rozwojowej U J w Krakowie, Psycholog w Ośrodku Szkolno-  Wychowawczym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Zbylitowskiej Górze  (diagnoza, terapia, działania PR), Wykładowca psychologii w Studium Nauczycielskim  w Tarnowie, w WOM w Tarnowie, od 20 lat w PWSZ w Tarnowie,pomoc psychologiczna  i psychoterapia w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo Terapeutycznym w Tarnowie. Wykładowca psychologii, interesuje się dojrzałym i skutecznym współdziałaniem,  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

mgr Piotr Boruch – magister filologii polskiej, doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Biura Promocji PWSZ w Tarnowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół języka mediów i polityki, językowego obraz świata, propagandy komunistycznej i etyki słowa.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do