Uroczystości na kierunku pielęgniarstwo

Dnia 25 czerwca 2019 roku odbyła się w Zakładzie Pielęgniarstwa uroczystość ślubowania absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Do ślubowania przystąpiło 99 studentów.

Ślubowanie to zobowiązania moralne, jakie składa student wobec uczelni, a absolwent wobec społeczeństwa, grupy zawodowej, zawodu. Tekst przyrzeczenia zmieniał się na przestrzeni lat. Zawsze jednak zawierał głębokie treści humanistyczne, odwołując się do wartości obowiązujących w pielęgniarskiej grupie zawodowej.

Znaczenie symboli zawodowych w pielęgniarskich ceremoniach, w tym szczególnie akt ślubowania i czepkowania jest bardzo istotne, gdyż:

  • kształtują one identyfikację z zawodem,
  • nawiązują do bogatej historii pielęgniarstwa,
  • podkreślają fundamentalne wartości, wokół których koncentruje się opiekuńcza troskliwość pielęgniarska takie jak: miłość, dobro, troska, człowiek, życie.

Studenci otrzymali symboliczne broszki w formie czepków pielęgniarskich i tym samym zostali włączeni w środowisko pielęgniarek i pielęgniarzy.

Równocześnie odbyła się ceremonia zakończenia studiów poprzez symboliczne założenie przez studentów tog, jako podkreślenie szczególnie ważnej akademickiej tradycji kulturowej.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do