IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2018/2019.

Konkurs Student-Wynalazca organizowany jest od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków w październiku 2019 r. Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie www.cowi.tu.kielce.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do