Wróć z POWERem!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu „Wróć z POWERem!” oferuje bezpłatną pomoc młodym ludziom, którzy wrócili lub maja zamiar wrócić z zagranicy. Z bogatej oferty wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa małopolskiego. 

 

 

 

Celem projektu jest pomoc 700 osobom w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, dzięki uczestnictwu w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych), udziałowi w sesjach mastermind czy skorzystaniu z punktu coworkingu.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 18-29 lat, mieszkająca obecnie na terenie województwa małopolskiego lub planująca osiedlić się w naszym regionie, która przebywała poza granicami Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu. Dodatkowym warunkiem jest zrekrutowanie się nie później niż 6 miesięcy od daty powrotu do kraju dla osób pracujących i nie później niż 12 miesięcy w przypadku osób niepracujących.

Młodzi ludzie dzięki uczestnictwu w projekcie będą mogli skorzystać z profesjonalnej porady doradcy zawodowego, który wskaże najlepszą ścieżkę rozwoju i dalszego działania na podstawie indywidualnych predyspozycji i zdobytych już doświadczeń i wiedzy. Konsultant pomoże znaleźć instytucje i źródła finansowania pozwalające zrealizować plany zawodowe. Uczestnik może skorzystać również z porad z zakresu prawa, podatków czy wsparcia psychologicznego, a także poprosić o tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych.

Organizatorzy oferują przestrzenie coworkingu, gdzie pod okiem doradcy uczestnik będzie mógł, korzystając z komputera, drukarki i skanera, przygotować życiorys, list motywacyjny, wypełnić dokumenty aplikacyjne czy formularze składane do innych instytucji i projektów. Ponadto podczas sesji wymiany doświadczeń i wiedzy młodzi ludzie będą mieli okazje podzielić się swoimi przeżyciami czy wypracować rozwiązania problemów.

Realizacja projektu potrwa do 28 lutego 2023 roku. Więcej informacji znajdziecie tutaj i tutaj.

Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: powroty@wup-krakow.pl

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do