Wyjazd studentów II roku Ochrony Środowiska do rezerwatu przyrody Groty Kryształowe

Studenci II roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu zajęcia terenowe z ochrony przyrody, wraz z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie zwiedzali rezerwat przyrody Groty Kryształowe. Rezerwat przyrody Groty Kryształowe (Grota Kryształowa Dolna, Grota Kryształowa Górna wraz z otoczeniem) zlokalizowany w Kopalni Soli w Wieliczce, na głębokości 70-114 m pod powierzchnią terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w województwie małopolskim. W związku z faktem iż dojście do rezerwatu wiedzie poza wyznaczoną trasą turystyczną, przed zjazdem pod ziemię wszyscy uczestnicy wyjazdu przeszli obowiązkowe szkolenie z zakresu przepisów BHP i zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ratunkowy. Zwiedzanie rezerwatu odbywa się w obecności Pracowników Kopalni Soli Wieliczka. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dziedzictwa geologicznego w postaci podziemnych komór o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej wraz z ich otoczeniem, stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej  mioceńskiego złoża wielickiego. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z przedmiotami ochrony, występującymi w rezerwacie zagrożeniami oraz podejmowanymi działaniami ochronnymi.

Po zakończeniu zwiedzania rezerwatu uczestnicy zajęć zwiedzili również trasę turystyczną Kopali Soli Wieliczka.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do