Wyróżnienia dla Studentek Chemii

Dwie tegoroczne absolwentki kierunku Chemia wyróżniono specjalnymi nagrodami. Medal dla wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Tarnowie otrzymała lic. Stefania Wasiela, a dyplom uznania za wyróżnioną pracę dyplomową trafił do rąk lic. Dominiki Czarnej (na zdjęciu).

Stefania Wasiela od pierwszego roku studiów, będąc członkiem Naukowego Koła Chemików OZON, brała czynny udział w pokazach chemicznych z okazji Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Piątków Chemicznych. Jest autorką kilku artykułów do studenckiego biuletynu Omega.

Praca licencjacka wyróżnionej Studentki pt.: Oznaczanie zawartości i stopnia uwolnienia aspiryny w sztucznym płynie ustrojowym z jej różnych form farmaceutycznych dotyczyła oznaczania zawartości i stopnia uwolnienia aspiryny z różnych form farmaceutycznych w warunkach sztucznego płynu żołądkowego. Otrzymane wyniki pokazały, że zawartość aspiryny w badanych preparatach, jak także, szybkość uwalniania aspiryny ze stałej postaci leku są zróżnicowane. Badania wykazały także, że uwalnianie aspiryny z tabletek realizowane jest wg kinetyki I-go rzędu.

Praca Dominiki Czarnej pt.: Oznaczanie pierwiastków toksycznych we włosach metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej dotyczyła z kolei oznaczania pierwiastków toksycznych we włosach metodą spektrometrii atomowej. Włosy są przedmiotem dużego zainteresowania w różnych dziedzinach nauki, ponieważ dzięki specyficznej budowę mogą kumulować różnego rodzaju substancje, także te toksyczne.

– Coraz częściej przeprowadzane są badania sprawdzające wpływ różnego rodzaju czynników na stężenie metali toksycznych we włosach oraz całym organizmie. W pracy pani Dominiki Czarnej, na grupie ponad dwudziestu próbek sprawdzono, czy takie czynniki jak płeć, wiek, miejsce zamieszczania, wykonywany zawód, nałóg palenia papierosów oraz ilość czasu spędzana na świeżym powietrzu wpływają na stężenia badanych pierwiastków (ołów, kadm, glin) we włosach. Obu studentkom gratuluję – mówi dr Agata Lada, Kierownik Katedry Chemii PWSZ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do