Zajęcia Chmury Edukacyjnej tym razem „w realu”

W Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyły się naukowe warsztaty dla uczniów Technikum w Zespole Szkół w Gdowie i Technikum w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. Obie placówki uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który stanowi jeden z komponentów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Sobotnie zajęcia polegały na zaprojektowaniu schematu elektronicznych organków wraz z płytką PCB w środowisku EAGLE – programie komputerowym do wspomagania projektowania obwodów elektronicznych oraz przeprowadzeniu symulacji działania układu. Uczestnicy dowiedzieli się także jak poszerzać biblioteki elementów, czy jak dokonać wizualizacji 3D zaprojektowanej płytki PCB.

– Niedziela sfokusowana była na nauce i doskonaleniu jeszcze praktyczniejszych umiejętności, tj. lutowania, pomiarach i diagnostyce układu elektronicznego. Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie – począwszy od projektowania, wizualizacji 3D, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Zostali także wyposażeni w wiedzę, jak taki układ modyfikować, ulepszać i rozwijać – relacjonuje Grzegorz Aksamit, opiekun zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Weekendowe zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki.

Naukowe warsztaty (w formie weekendowej i tygodniowej-letniej) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Młodzież szkolna może także korzystać z zajęć on-line. Obecnie trwa druga edycja, która od 2 października 2018r. przyjęła formę bardziej praktyczną. Podczas zajęć uczniowie poznają popularną platformę Arduino ucząc się programowania mikrokontrolerów oraz nabywają umiejętności programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens. To bardzo praktyczne umiejętności, których znajomości wymaga obecny rynek pracy. Jak pokazuje barometr zawodów w prognozie na 2019 rok, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce.

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do