Zajęcia pn. „Metodyki zwinne w projektach IT”

Zakład Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na zajęcia pn. „Metodyki zwinne w projektach IT”, które odbędą się 10 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 13:00 w s. C306. Zajęcia poprowadzi mgr Piotr Brzegowy. Czas trwania zajęć 5 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management. Jest to innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga skuteczniej pracować razem w celu osiągnięcia celów biznesowych, najczęściej wykorzystywanych w projektach IT.

W ramach zajęć omówione zostaną praktyczne aspekty wykorzystania metodyk zwinnych w realizacji projektów IT. Na program zajęć składać będą się następujące elementy:

  1. Wstęp do projektów
    1. Projekt, zespół projektowy
    2. Metodyki, dobre praktyki
  2. Agile vs tradycyjne podejście projektowe
    1. Problemy podejścia projektowego
    2. Geneza Agile
    3. Manifest i Pryncypia Agile
  3. Przegląd elementów i metod Agile
  4. Role i organizacja zespołu projektowego
  5. Definiowanie, estymacja i priorytetyzacja wymagań
    1. User Story
    2. Planning Poker
    3. MOSCoW
  6. Wady i zalety podejścia zwinnego

Omawiane tematy zostaną wzbogacone ćwiczeniami oraz przykładami praktycznego wykorzystania w realizowanych projektach IT.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do