Zajęcia z języka obcego zawodowego

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/2019, w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze letnim 2018/2019 skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich Instytutu Politechnicznego oraz Instytutu Sztuki.

Zajęcia z zawodowego języka obcego (np. język obcy dla pracowników branży IT, sztuki i designu, inżynieryjnej, itp.) obejmują 60 godzin zajęć: po 30 godz. w semestrach 6 i 7. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie w suplemencie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat: Vocational English Certificate (VEC), Test de français international (TFI), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaf).

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300b. Rekrutacja odbywa się w termnie: 15/01/2019 – 10/03/2019. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze letnim 2018/2019 dotyczy studentów semestru 6 Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF znajduje się tutaj.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do