Zajęcia z pracodawcami – praktykami dla studentów Elektrotechniki

Zapraszamy Studentów IV roku Elektrotechniki na cykl zajęć prowadzonych przez praktyków z przemysłu. Zajęcia będą mieć  charakter branżowy, specjalistyczny i poszerzą treści zawodowe realizowane w ramach programu kształcenia na kierunku Elektrotechnika, z tym, że przedstawionych z punktu widzenia Pracodawcy/Praktyka. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami/praktykami, poznania ich perspektywy, rozwoju kariery zawodowej oraz doświadczeń pozwoli osadzić wyobrażenia studentów w konkretnej rzeczywistości. Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w obszarach gospodarki  bezpośrednio związanych z kierunkiem kształcenia bądź w innych  instytucjach/podmiotach związanych z kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów  –  to główne założenia zadania 3 realizowanego w ramach projektu „P  erspektywy   W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w  Tarnowie”.

Zajęcia 1
Termin i miejsce: 10.01.2020r. godz. 11:15-13:15 (2,5 godz. lekcyjne) sala C306.
Tematyka: Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel.
Student pozna szczegóły procesu produkcji, zaznajomi się z różnymi technologiami, uświadomi sobie wagę doboru i użycia odpowiednich materiałów, pozna główne materiały wpływające na sprawność, zostanie także zapoznany z procesami kontroli jakościowej.
Zajęcia przeprowadzi specjalista z ATB Tamel S.A.

Zajęcia 2
Termin i miejsce: 17.01.2020r. godz. 11:15-13:15 (2,5 godz. lekcyjne) sala C306.
Tematyka: Zastosowanie sterowników PLC w automatyce i mechatronice.
Student pozyska wiedzę umożliwiającą zaplanowanie ścieżki zawodowej związanej z programowaniem  sterowników przemysłowych PLC. Zostaną przedstawione i omówione przykłady różnych aplikacji PLC związanych z przemysłem automatyki i mechatroniki.
Zajęcia poprowadzi specjalista z firmy elPLC S.A.

Zajęcia 3
Termin i miejsce: 24.01.2020r. godz. 11:15-13:15 (2,5 godz. lekcyjne) sala C306.
Tematyka: Wymagania w zakresie kompetencji „twardych” stawiane przez pracodawców dla stanowisk pracy elektromonter i automatyk.
Student pozna przykładowe wymagania dla stanowisk pracy elektromonter i automatyk z omówieniem zakresu wiedzy, umiejętności praktycznego jej zastosowania, technik i narzędzi wykorzystywanych na tych stanowiskach. Zostaje zapoznany z przykładowymi zakresami obowiązków. Zaprezentowane zostaną stanowiska pracy, opis urządzeń i aparatów, ich zastosowanie i parametry techniczne, dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
Zajęcia poprowadzi specjalista ze Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

Zajęcia 4
Termin i miejsce: 31.01.2020r. godz. 11:15-13:15 (2,5 godz. lekcyjne) sala C306.
Tematyka: Projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
Student pozna zasadę działania i parametry urządzeń służących do budowy instalacji fotowoltaicznych i zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych. Po tych zajęciach Student będzie potrafił przeprowadzić audyt i dobrać urządzenia dla instalacji PV.
Zajęcia poprowadzi specjalista branży PV z firmy OEM Energy Sp. z o.o.

Zapraszamy!

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do