Zajęcia z pracodawcami – praktykami dla studentów Elektrotechniki

Zapraszamy Studentów IV roku Elektrotechniki na cykl zajęć prowadzonych przez praktyków z przemysłu. Zajęcia będą mieć  charakter branżowy, specjalistyczny i poszerzą treści zawodowe realizowane w ramach programu kształcenia na kierunku Elektrotechnika, z tym, że przedstawionych z punktu widzenia Pracodawcy/Praktyka. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami/praktykami, poznania ich perspektywy, rozwoju kariery zawodowej oraz doświadczeń pozwoli osadzić wyobrażenia studentów w konkretnej rzeczywistości. Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w obszarach gospodarki  bezpośrednio związanych z kierunkiem kształcenia bądź w innych  instytucjach/podmiotach związanych z kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów  –  to główne założenia zadania 3 realizowanego w ramach projektu „P  erspektywy   W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w  Tarnowie”.

Zajęcia 1
Termin i miejsce: 7.01.2019r. godz. 15:30-17:30 (2,5 godz. lekcyjne) sala C102.
Tematyka: Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel.
Student pozna szczegóły procesu produkcji, zaznajomi się z różnymi technologiami, uświadomi sobie wagę doboru i użycia odpowiednich materiałów, pozna główne materiały wpływające na sprawność, zostanie także zapoznany z procesami kontroli jakościowej.
Zajęcia przeprowadzi specjalista z ATB Tamel S.A.

Zajęcia 2
Termin i miejsce: 14.01.2019r. godz. 15:30-17:30 (2,5 godz. lekcyjne) sala C06.
Tematyka: Praktyka programowania PLC.
Student pozyska wiedzę umożliwiającą zaplanowanie ścieżki zawodowej związanej z programowaniem  sterowników przemysłowych PLC. Zostaną przedstawione i omówione przykłady różnych aplikacji PLC związanych z przemysłem automatyki i mechatroniki.
Zajęcia poprowadzi specjalista z firmy elPLC S.A.

Zajęcia 3
Termin i miejsce: 21.01.2019r. godz. 15:30-17:30 (2,5 godz. lekcyjne) sala C06.
Tematyka: Bezpieczeństwo funkcjonalne w strefach zagrożonych wybuchem.
Student pozna podstawowe źródła zagrożeń dla instalacji produkcyjnych zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Pozna wybrane metody szacowania i oceny ryzyka funkcjonalnego. Zapozna się z podstawami klasyfikacji i oznaczania stref zagrożonych wybuchem, pozna najważniejsze rozwiązania techniczne urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Na zajęciach krótko zostanie zaprezentowana Grupa Azoty Automatyka, akty prawne i normy techniczne dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego i przeciwwybuchowości urządzeń elektrycznych. Omówiony zostanie także proces  oceny ryzyka na przykładzie analizy HAZOP, oraz proces klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem, dobór i oznaczenia urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Będą także pokazane przykłady filmów pokazujące skutki wybuchów w przemyśle procesowym.
Zajęcia poprowadzi specjalista z firmy Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.

Zajęcia 4
Termin i miejsce: 22.01.2019r. godz. 15:30-17:30 (2,5 godz. lekcyjne) sala C06.
Tematyka: Projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
Student pozna zasadę działania i parametry urządzeń służących do budowy instalacji fotowoltaicznych i zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych. Po tych zajęciach Student będzie potrafił przeprowadzić audyt i dobrać urządzenia dla instalacji PV.

Zajęcia poprowadzi specjalista z PV z firmy OEM Energy Sp. z o.o.

Zapraszamy!

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do