Zakończono zajęcia online „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” 2018/2019

4 czerwca 2019r. przeprowadzone zostały ostatnie zajęcia on-line dla grupy elektrycznej z obszaru elektryczno-elektronicznego w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II. Tym samym wszystkie zajęcia online zaplanowane na ten rok szkolny zostały przeprowadzone. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej PWSZ w Tarnowie – Centrum Nowoczesnych Technologii Instytut Politechniczny, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się jak Studenci. Dodatkowo zwiedzili bazę techno-dydaktyczną Uczelni, przez co mogli wyobrazić sobie w jakich warunkach odbywa się studiowanie Elektrotechniki, Elektroniki czy innych kierunków. Uczestnicy poznali nowocześnie wyposażone laboratoria, sprzęt dydaktyczno-naukowy, wykonane i wykonywane projekty studenckie, a także mogli zaobserwować próbkę zajęć w formie laboratoriów, które w tym czasie były prowadzone w Instytucie Politechnicznym. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie, Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  a także ich opiekunowie. Wszyscy biorący udział w tych zajęciach wykazali się aktywnością przez cały rok trwania zajęć, pozytywnie zaliczyli weryfikację końcową i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie wraz z drobnymi upominkami. Ich wręczenia dokonali prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – Rektor PWSZ w Tarnowie i dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego. Zajęcia on-line dla tej grupy dobiegły końca, wcześniej 14 maja zajęcia zakończyła grupa elektroniczna ale jeszcze w czerwcu tego roku niektórzy uczniowie z tych grup będą mieli możliwość wzięcia udziału w naukowych warsztatach letnich, które będą rozwinięciem treści z zajęć on-line. Przypomnijmy, że obszar elektryczno-elektroniczny podzielony jest na dwa bloki tematyczne: Programowanie mikrokontrolerów – Arduino i Programowanie sterowników PLC – LOGO! Siemens celem stworzenia oferty edukacyjnej lepiej  dopasowanej do potrzeb zgłaszanych przez szkoły.
W ostatnich zajęciach pt. „Aplikacyjne ciekawostki” jako praktyczny przykład wykorzystania sterownika PLC i oprogramowania Factory IO zaczerpnięto materiały z pracy dyplomowej pt. „System sterowania i wizualizacji dla linii sortowania przesyłek” absolwenta kierunku Elektrotechnika – pana inż. Mateusza Zbyluta.
Młodzież biorąca udział w projekcie poprzez zajęcia online czy warsztaty naukowe nabywa umiejętności praktyczne, które wymaga obecny rynek pracy. Jak pokazuje barometr zawodów w prognozie na 2019 rok, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce. Elektrycy są także wskazani w wykazie zawodów, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników zarówno w Małopolsce jak i w całym kraju (źródło: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy).
Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do