Zdalny kontakt ze studentami

Prorektor ds studenckich i dydaktyki PWSZ w Tarnowie, dr Małgorzata Martowicz poinformowała, że do wykładowców Uczelni trafiły już wytyczne odnośnie do możliwości nawiązania kontaktu ze studentami i prowadzenia zdalnych zajęć, czy konsultacji. Do tego celu wykorzystywana będzie platforma e-learningowa PWSZ w Tarnowie oraz inne dostępne w Internecie platformy i komunikatory.

– Część kierunków realizowanych w PWSZ w Tarnowie przewiduje wykorzystywanie e-learningu w procesie dydaktycznym, ale – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z rozwiązań tego typu mogą korzystać także studenci innych kierunków, w tym tych, w których programach nie zapisano wykorzystania takich metod – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz.

Jednocześnie Prorektor kolejny raz zaapelowała do studentów, aby nie traktowali zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii. – Trzeba mądrze wykorzystać ten trudny czas, pamiętając i stosując się do zaleceń odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo służb. Proszę bardzo m.in. o to, aby ograniczyć spotkania towarzyskie, przebywanie w skupiskach ludzkich dodaje.

Władze Uczelni podjęły także decyzję o wprowadzeniu zakazu odwiedzin w Domu Studenta, dla osób nie będących jego mieszkańcami.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do