Zostań „Liderem przedsiębiorczości” – zapisy na warsztaty dla studentów

Ruszyły zapisy na kolejne bezpłatne warsztaty „Lider przedsiębiorczości”. Są one realizowane w ramach projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano trzy kursy/warsztaty finansowane dzięki pieniądzom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pierwszy już się kończy, a kolejne dwa zaplanowane są w następujących terminach:

 • Lider przedsiębiorczości” – nabór I:
  11.02.2020r. (8 godz.), 12.02.2020 r. (8 godz.), 13.02.2020 r. (8 godz.), 14.02.2020 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.

 • Lider przedsiębiorczości” – nabór II:
  18.02.2020r. (8 godz.), 19.02.2020 r. (8 godz.), 20.02.2020 r. (8 godz.), 21.02.2020 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach. Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

– Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy – tłumaczą organizatorzy.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, sala 313C).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów w ramach obu naborów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na STRONIE PROJEKTU lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 17 stycznia-3 lutego 2020.

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Rekrutacja dotyczy studentów:

 • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,

 • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wartość projektu: 6 196 784 zł|
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Strona projektu: https://perspektywy.pwsztar.edu.pl ; mail: perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do