Studenckie Koło Naukowe Polonistów

Rozpoczęło swoją działalność od roku 2003 w Zakładzie Filologii Polskiej IH PWSZ.
Funkcję opiekuna SKNP pełni  prof. dr hab. Teresa Wilkoń

SKNP zrzesza studentów filologii polskiej (studiów I i II stopnia) aktywnych poza programem studiów – osoby zainteresowane poszerzaniem swoich umiejętności, wiedzy i horyzontów intelektualnych.

W  ramach SKNP  działają  następujące sekcje:

  • sekcja literaturoznawcza
  • sekcja filmoznawcza
  • sekcja językoznawcza
  • sekcja teatralna
  • sekcja dziennikarska

PLAKAT SKNP

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do